Join our live classes in Norwegian language. Some are free of charge, while others require a subscription with us.

 • LOCATION
 • LEVEL
 • Stavanger
 • Oslo
 • Online
 • Bergen
 • A1
 • A2
 • B1
 • B2
 • C1

Today

Time
Lesson
Teacher
20 Oct
17:00

4. Livssyn og tradisjoner

Online
20 Oct 17:00

Kari Hennum

Online class

4. Livssyn og tradisjoner

Grammatikk
 • kvantorer
 • intentkjønnsform av adjektiv
 • ordentall

Læringsmål
 • kunne fortelle enkelt om opplevelser og hendelser
 • kunne uttrykke egne meninger og følelser på en enkel måte i en samtale
 • bli kjent med norske tradisjoner og kunne fortelle om tradisjoner fra hjemlandet


20 Oct
17:00
Duration: One hour

Tomorrow

Time
Lesson
Teacher
21 Oct
10:00

9. Verbs - Past Tense: Hva gjorde du i går?

Online
21 Oct 10:00

Kathrine Kittelsen

Online class

9. Verbs - Past Tense: Hva gjorde du i går?


Grammar
 • Verbs in past tense
 • Telling about events in the past 

 Learning objectives
telling about events in the past 

21 Oct
10:00
Duration: One hour
21 Oct
11:10

9. Klima og årstider

Online
21 Oct 11:10

Kathrine Kittelsen

Online class

9. Klima og årstider

Grammatikk
 • ordforståelse
 • adjektiv
 • setninger med hvis og fordi

Læringsmål

 • kunne delta i samtaler om felles opplevelser og gi uttrykk for meninger og følelser på en enkel måte
 • kunne lese og forstå enkel skriftlig informasjon i  en enkle avistekster
 • kunne finne fram til og skulle ut spesifikk informasjon i en enkel oversikt som budsjett
 • kunne oppfatte noen hovedpunkter fra nyheter på TV

21 Oct
11:10
Duration: One hour
21 Oct
12:00

24. Ordforråd: Å sammenligne

Online
21 Oct 12:00

Kathrine Kittelsen

Online class

24. Ordforråd: Å sammenligne

Grammatikk
 • adjektiv
 • vokabular
 • verb i fortid

Læringsmål
 • kunne uttrykke synspunkter og begrunne disse

Domen
offentlig


21 Oct
12:00
Duration: One hour

Mon 23 October

Time
Lesson
Teacher
23 Oct
08:00

15. Nouns possessives and verbs: Min utdanning 🎓

Online
23 Oct 08:00

Nancy Øvrehus

Online class

15. Nouns possessives and verbs: Min utdanning 🎓


Grammar
 • Vocabulary about education  
 • Nouns  
 • Possessives
 •  er and har 

 Learning objectives 
 • Practicing talking about your education background
 • Learning about the Norwegian education system
 
Domene
Opplæring
23 Oct
08:00
Duration: One hour
23 Oct
17:00

14. Jobbintervju

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
23 Oct 17:00

Nancy Øvrehus

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

14. Jobbintervju

Grammatikk
 • adjektiv
 • setningsstruktur
 • tekstsyntaks

Læringsmål
 • kunne i en i en intervjusituasjon svare på enkle, direkte spørsmål knyttet til egen person
 • kunne fortelle om egen utdanning, arbeidserfaring og jobbønsker
 • kunne forstå hovedpunktene i en jobbannonse knyttet til eget yrke

23 Oct
17:00
Duration: 1h 30m
23 Oct
17:00

14. Vocabulary; Min jobb

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
23 Oct 17:00

Magnar Svendsen

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

14. Vocabulary; Min jobb

Grammar
 •  Nouns
 •  Definite and indefinite  pronouns  
 • Possessives, min, din, sin 

 Learning objectives 
 • Knowing the words for different professions in Norwegian  
 • Practicing talking about your job or profession
 
 Domene
Arbeidsliv
 
23 Oct
17:00
Duration: 1h 30m
23 Oct
17:00

10. Fritid og sosiale medier

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
23 Oct 17:00

Gaute Grov

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

10. Fritid og sosiale medier

Grammatikk

 • vokabular
 • verb i presens 
 
Læringsmål
 • å  kunne snakke dine fritidsinteressene
 • å  kunne fortelle om dine planer for helgen eller en ferie
 • å kunne uttrykke dine meninger om sosiale medier


 
Domene
Personlig 
23 Oct
17:00
Duration: 1h 30m
23 Oct
17:00

9. Verbs: Past tense - Hva gjorde du i går?

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
23 Oct 17:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

9. Verbs: Past tense - Hva gjorde du i går?

Grammar
 • Preteritum - Past Tense
 • Setningsstruktur - Sentence structure
 • Tidsdverbialer  - Adverbials of time

 Learning objectives
Learning inflection of verbs when talking about events that happened in the past.
 
 Domene
Egen person og familie
Daglige rutiner
23 Oct
17:00
Duration: 1h 30m
23 Oct
17:45

20. Ordforråd: Drømmejobben

Online
23 Oct 17:45

Yngvil Vatn Guttu

Online class

20. Ordforråd: Drømmejobben

Grammatikk
 • adjektiv

Læringsmål
 • kunne uttrykke dine planer og ønsker 
 • kunne fortelle om dine egenskaper og din kompetanse
 • få kjennskap til rettigheter og plikter i arbeidslivet

Gjør før timen
Tenk på hva din drømmejobb er og hva som er viktig for at du skal trives i en jobb.

Domene

Arbeidsliv
23 Oct
17:45
Duration: One hour
23 Oct
19:00

26. Ordforråd: Velferdssamfunnet

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
23 Oct 19:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

26. Ordforråd: Velferdssamfunnet

Grammatikk
 • vokabular
 • substantiviske leddsetninger

Læringsmål
 • kunne  starte, opprettholde og avslutte en samtale om kjente emner

Gjør før timen
Les: https://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=420

Domene
Offentlig
23 Oct
19:00
Duration: 1h 30m
23 Oct
19:00

14. Jobbintervju

Online
23 Oct 19:00

Yngvil Vatn Guttu

Online class

14. Jobbintervju

Grammatikk
 • adjektiv
 • setningsstruktur
 • tekstsyntaks

Læringsmål
 • kunne i en i en intervjusituasjon svare på enkle, direkte spørsmål knyttet til egen person
 • kunne fortelle om egen utdanning, arbeidserfaring og jobbønsker
 • kunne forstå hovedpunktene i en jobbannonse knyttet til eget yrke

23 Oct
19:00
Duration: One hour
23 Oct
20:00

11. Vocabulary and listening skills: Været ☀️ ❄️ ☁️ ☔️

Online
23 Oct 20:00

Milan Tosic

Online class

11. Vocabulary and listening skills: Været ☀️ ❄️ ☁️ ☔️

Grammar
 • Formal subject
 • Verbs

 Learning objectives 
 • Being able to small talk about the weather
 • Being able to describe the weather
 • Being able to understand the weather forecast


 

23 Oct
20:00
Duration: One hour
23 Oct
20:45

13. Verbs and nouns: Fritidsaktiviteter II Jeg liker å lese bok, lage mat og være med venner

Online
23 Oct 20:45

Kathrine Kittelsen

Online class

13. Verbs and nouns: Fritidsaktiviteter II Jeg liker å lese bok, lage mat og være med venner

Grammar
 •  Verbs
 • Nouns

 Learning objective 
 • Practicing talking about yourself and your interests 

 Domene
Personlig

23 Oct
20:45
Duration: One hour

Tue 24 October

Time
Lesson
Teacher
24 Oct
08:00

14. Jobbintervju

Online
24 Oct 08:00

Nancy Øvrehus

Online class

14. Jobbintervju

Grammatikk
 • adjektiv
 • setningsstruktur
 • tekstsyntaks

Læringsmål
 • kunne i en i en intervjusituasjon svare på enkle, direkte spørsmål knyttet til egen person
 • kunne fortelle om egen utdanning, arbeidserfaring og jobbønsker
 • kunne forstå hovedpunktene i en jobbannonse knyttet til eget yrke

24 Oct
08:00
Duration: One hour
24 Oct
11:35

4. Verbs: Fritidsaktiviteter

Online
24 Oct 11:35

Kari Hennum

Online class

4. Verbs: Fritidsaktiviteter

Grammar
 •  Infinitive  
 • Present tense  
 • Future tense 

 Learning objectives 
 • Being able to use verbs to tell what you are doing and what you like to do  
 • Being able to use modal verbs to express yourself 
 
 Domene
Personlig 
24 Oct
11:35
Duration: One hour
24 Oct
17:00

1. Hva gjorde du i ferien?

Online
24 Oct 17:00

Kari Hennum

Online class

1. Hva gjorde du i ferien?

Grammatikk
 • Verb i preteritum
 • Det-setninger

Læringsmål
 • kunne fortelle om hendelser i fortid
 • kunne ha en samtale om hva du gjorde i ferien

24 Oct
17:00
Duration: One hour
24 Oct
18:30

4. Verbs: Fritidsaktiviteter

Online
24 Oct 18:30

Kari Hennum

Online class

4. Verbs: Fritidsaktiviteter

Grammar
 •  Numbers  
 • Sentence structure

 Learning objectives 
 •  Telling time in Norwegian  
 •  Practicing placing the verb in the correct place in the sentence

 Do before lesson:
Norskbloggen - Read https://norskbloggen.no/hva-er-klokken/

Domene
Personlig
 
24 Oct
18:30
Duration: One hour
24 Oct
19:00

1.Hva er nivå B1 kontra nivå A2?

Online
24 Oct 19:00

Pia Lorentzen Skjennum

Online class

1.Hva er nivå B1 kontra nivå A2?

Vi blir kjent og går gjennom hva du bør kunne når du er ferdig med dette kurset.
Vi ser også på eksempelsvar på kompetansenorge.no og sammenligner svar på nivå A2 og nivå B1.
24 Oct
19:00
Duration: 1h 30m

Wed 25 October

Time
Lesson
Teacher
25 Oct
17:00

5. Litt om Norge

Online
25 Oct 17:00

Kari Hennum

Online class

5. Litt om Norge

Grammatikk
 • sammenbinding av setninger
 • setningsadverb

Læringsmål
 • få litt faktakunnskap om Norge
 • kunne fortelle om ditt hjemland
 • kunne uttrykke meninger om Norge


25 Oct
17:00
Duration: One hour
25 Oct
17:00

15. Kultur, roller og forventninger i arbeidslivet

Online
25 Oct 17:00

Nancy Øvrehus

Online class

15. Kultur, roller og forventninger i arbeidslivet

Grammatikk
 • verb: synes, tror, mener, tenker
 • substantiviske leddsetninger: at

Læringsmål
 • kunne lese og forstå tekster om egen

25 Oct
17:00
Duration: One hour
25 Oct
17:00

15. Nouns possessives and verbs: Min utdanning 🎓

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
25 Oct 17:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

15. Nouns possessives and verbs: Min utdanning 🎓

Grammar
 • Vocabulary about education  
 • Nouns  
 • Possessives 
 •  er and har 

 Learning objectives 
 • Practicing talking about your education background 
 • Learning about the Norwegian education system 
 
Domene
Opplæring


25 Oct
17:00
Duration: 1h 30m
25 Oct
18:30

12. Vocabulary: Jeg føler meg dårlig/lykkelig/ syk/ trist 😪😷😟😀

Online
25 Oct 18:30

Kari Hennum

Online class

12. Vocabulary: Jeg føler meg dårlig/lykkelig/ syk/ trist 😪😷😟😀

Grammar 
 •  Adjectives  
 • Reflexive pronouns

 Learning objectives 
 • Practicing talking about how you feel  
 • Practicing talking to your doctor about your health 

 Domene
Personlig og offentlig 
25 Oct
18:30
Duration: One hour
25 Oct
19:00

28.. Verb og syntaks: Passiv form

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
25 Oct 19:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

28.. Verb og syntaks: Passiv form

Grammatikk
verb
formelt subjekt

Læringsmål
 • å kunne forstå og skrive tekster med et formelt språk.

Gjør før timen
Les: http://www.klartale.no/norge/joshua-french-slippes-fri-1.929772

Domene
O
ffentlig
25 Oct
19:00
Duration: 1h 30m
25 Oct
20:45

13. Jobbsøking og CV

Online
25 Oct 20:45

Kathrine Kittelsen

Online class

13. Jobbsøking og CV

Grammatikk
 
 • ordforråd
 • modalverb
 • perfektum partisipp
 • adjektiv
 • adjektiviske leddsetninger: som
 
   Læringsmål
 •  kunne i en intervjusituasjon svare på enkle, direkte spørsmål knyttet til egen person
 •   kunne enkelt fortelle utdanning og arbeidserfaring

Gjør før timen
 
Member page
 Se video ”Hvordan søke jobb i Norge” og ”Jobbintervju” i leksjonen som heter Arbeid og utdanning.
 
Domene
Arbeidsliv
25 Oct
20:45
Duration: One hour

Thu 26 October

Time
Lesson
Teacher
26 Oct
08:00

15. Kultur, roller og forventninger i arbeidslivet

Online
26 Oct 08:00

Kari Hennum

Online class

15. Kultur, roller og forventninger i arbeidslivet

Grammatikk
 • verb: synes, tror, mener, tenker
 • substantiviske leddsetninger: at

Læringsmål
 • kunne lese og forstå tekster om egen

26 Oct
08:00
Duration: One hour
26 Oct
12:00

2. Substantiv: Ubestemt eller bestemt form?

Online
26 Oct 12:00

Gaute Grov

Online class

2. Substantiv: Ubestemt eller bestemt form?

Grammatikk
 • substantiv
 • tekstbinding
 • eiendomsord

Læringsmål
 • kunne skrive sammenhengende tekster om kjente emner
 • kunne gjengi et hendelsesforløp som en sammenhengende framstilling 

Oppgaver til timen:

Hvor:
Medlemssiden på lingu.no
Kurs: Grammatikk- og skrivekurs B1
Oppgaver: 8. Ubestemt og bestemt form i skriving og 9. Ubestemt og bestemt form

26 Oct
12:00
Duration: One hour
26 Oct
17:00

15. Kultur, roller og forventninger i arbeidslivet

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
26 Oct 17:00

Nancy Øvrehus

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

15. Kultur, roller og forventninger i arbeidslivet

Grammatikk
 • verb: synes, tror, mener, tenker
 • substantiviske leddsetninger: at

Læringsmål
 • kunne lese og forstå tekster om egen arbeidssituasjon 
 • kunne enkelt uttrykke meninger og synspunkter 

26 Oct
17:00
Duration: 1h 30m
26 Oct
17:00

11. Et nytt liv

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
26 Oct 17:00

Gaute Grov

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

11. Et nytt liv

Grammatikk
eiendomsord
genitiv
ordenstall
årstall

Læringsmål
 • kunne uttrykke dine følelser
 • kunne snakke om planer 
 • kunne gi og få råd og tips

26 Oct
17:00
Duration: 1h 30m
26 Oct
17:15

1. Vocabulary: Hei, jeg heter - enkel samtale på norsk 👋

Online
26 Oct 17:15

Kari Hennum

Online class

1. Vocabulary: Hei, jeg heter - enkel samtale på norsk 👋

Grammar
 • Nouns 
 • Personal pronouns  
 • Question words 
 • Present tense

 Learning objectives
Presenting yourself in Norwegian
 • Saying your name 
 • Saying where you are from 
 • Saying where you live 
 • Saying what you do 
 • Saying if you are married/single/ divorced etc. 
 • Saying if you have children 

 

 
 Domene
Personlig 

26 Oct
17:15
Duration: One hour
26 Oct
18:45

5. Time: Hva er klokken? 🕐 🕘 🕞

Online
26 Oct 18:45

Kari Hennum

Online class

5. Time: Hva er klokken? 🕐 🕘 🕞

Grammar
 •  Numbers  
 • Sentence structure

 Learning objectives 
 •  Telling time in Norwegian  
 •  Practicing placing the verb in the correct place in the sentence

 Do before lesson:
Norskbloggen - Read https://norskbloggen.no/hva-er-klokken/

Domene
Personlig
 
26 Oct
18:45
Duration: One hour
26 Oct
18:45

21. Ordforråd: Gi og ta muntlige instrukser og beskjeder.

Online
26 Oct 18:45

Yngvil Vatn Guttu

Online class

21. Ordforråd: Gi og ta muntlige instrukser og beskjeder.

Vi jobber med
 • imperativ
 • muntlig interaksjon
 • vokabular

Læringsmål
 • Kunne gi en relativt detaljert beskrivelse og svare på oppfølgings spørsmål
 • Kan forstå detaljerte anvisninger(instruksjon)

26 Oct
18:45
Duration: One hour
26 Oct
20:00

Hva er nivå B2?

Online
26 Oct 20:00

Nancy Øvrehus

Online class

Hva er nivå B2?

Grammatikk
 • Vokabular
 • Inversjon
 • Indirekte tale 

Læringsmål
 • Få bedre forståelse av hva det vil si å være på nivå B2
 • Økt bevissthet rundt  læringsstrategier du kan ta i bruk


26 Oct
20:00
Duration: One hour

Sat 28 October

Time
Lesson
Teacher
28 Oct
10:00

3. Numbers: 1, 2, 3, 4 .. - kan du telle på norsk? 🔢

Online
28 Oct 10:00

Kathrine Kittelsen

Online class

3. Numbers: 1, 2, 3, 4 .. - kan du telle på norsk? 🔢

Grammar
 • Numbers  
 • Pronounce (pronunciation) special numbers with 3,4,7 and 8
 • Simple math words for +, -, x ,:

 Learning objectives 
 • Learning the numbers in Norwegian
 • Practicing to use numbers
 • Practicing to pronounce the numbers correctly

28 Oct
10:00
Duration: One hour
28 Oct
11:10

3. Personlig økonomi

Online
28 Oct 11:10

Kathrine Kittelsen

Online class

3. Personlig økonomi

Grammatikk
 • ordforståelse
 • adjektiv
 • setninger med hvis og fordi

Læringsmål

 • kunne delta i samtaler om felles opplevelser og gi uttrykk for meninger og følelser på en enkel måte
 • kunne lese og forstå enkel skriftlig informasjon i  en enkle avistekster
 • kunne finne fram til og skulle ut spesifikk informasjon i en enkel oversikt som budsjett
 • kunne oppfatte noen hovedpunkter fra nyheter på TV

28 Oct
11:10
Duration: One hour
28 Oct
12:00

30. Veien videre; nivå B2

Online
28 Oct 12:00

Kathrine Kittelsen

Online class

30. Veien videre; nivå B2

Vi går gjennom hva du bør kunne nå som du har fullført kurset, og hva du kan lære på B2-kurset.
28 Oct
12:00
Duration: One hour

Mon 30 October

Time
Lesson
Teacher
30 Oct
09:00

2. Nouns: Egen person og familie

Online
30 Oct 09:00

Nancy Øvrehus

Online class

2. Nouns: Egen person og familie

Grammar
 • Indefinite article
 • Definite forms  
 • Plural forms

 Learning objectives 
 • Getting knowledge of how and when to use the indefinite and the definite forms
 •  Learning useful nouns in different forms

 Do before the lesson 
30 Oct
09:00
Duration: One hour
30 Oct
18:00

15. Nouns possessives and verbs: Min utdanning 🎓

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
30 Oct 18:00

Magnar Svendsen

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

15. Nouns possessives and verbs: Min utdanning 🎓

Grammar
 • Vocabulary about education  
 • Nouns  
 • Possessives 
 •  er and har 

 Learning objectives 
 • Practicing talking about your education background 
 • Learning about the Norwegian education system 
 
Domene
Opplæring


30 Oct
18:00
Duration: 1h 30m
30 Oct
18:00

14. Jobbintervju

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
30 Oct 18:00

Gaute Grov

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

14. Jobbintervju

Grammatikk
 • adjektiv
 • setningsstruktur
 • tekstsyntaks

Læringsmål
 • kunne i en i en intervjusituasjon svare på enkle, direkte spørsmål knyttet til egen person
 • kunne fortelle om egen utdanning, arbeidserfaring og jobbønsker
 • kunne forstå hovedpunktene i en jobbannonse knyttet til eget yrke

30 Oct
18:00
Duration: 1h 30m
30 Oct
18:00

1. Hva gjorde du i ferien?

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
30 Oct 18:00

Nancy Øvrehus

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

1. Hva gjorde du i ferien?

Grammatikk
 • Verb i preteritum
 • Det-setninger

Læringsmål
 • kunne fortelle om hendelser i fortid
 • kunne ha en samtale om hva du gjorde i ferien

30 Oct
18:00
Duration: 1h 30m
30 Oct
18:00

1. Vocabulary: Hei, jeg heter - enkel samtale på norsk 👋

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
30 Oct 18:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

1. Vocabulary: Hei, jeg heter - enkel samtale på norsk 👋

Grammar
 • Nouns 
 • Personal pronouns  
 • Question words 
 • Present tense

 Learning objectives
Presenting yourself in Norwegian
 • Saying your name 
 • Saying where you are from 
 • Saying where you live 
 • Saying what you do 
 • Saying if you are married/single/ divorced etc. 
 • Saying if you have children 

 

 
 Domene
Personlig 

30 Oct
18:00
Duration: 1h 30m
30 Oct
18:45

22. Religion og livssyn

Online
30 Oct 18:45

Yngvil Vatn Guttu

Online class

22. Religion og livssyn

Grammatikk
 • sammensatte substantiv
 • ordforråd

Læringsmål
 • kunne søkelese og trekke ut spesifikk informasjon i  faktatekster 
 • kunne uttryke egne synspunkter og forklare og begrunne disse

Gjør før timen
Les: https://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=360

Domene
Offentlig

30 Oct
18:45
Duration: One hour
30 Oct
20:00

29. Ord og uttrykk: Presentasjon

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
30 Oct 20:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

29. Ord og uttrykk: Presentasjon

Vi øver på å holde en presentasjon på norsk
30 Oct
20:00
Duration: 1h 30m
30 Oct
20:00

10. Fritid og sosiale medier

Online
30 Oct 20:00

Yngvil Vatn Guttu

Online class

10. Fritid og sosiale medier

Grammatikk

 • vokabular
 • verb i presens
 
Læringsmål
 • å kunne snakke dine fritidsinteressene
 • å kunne fortelle om dine planer for helgen eller en ferie
 • å kunne uttrykke dine meninger om sosiale medier

30 Oct
20:00
Duration: One hour
30 Oct
21:00

14. Vocabulary; Min jobb

Online
30 Oct 21:00

Milan Tosic

Online class

14. Vocabulary; Min jobb

Grammar
 •  Nouns
 •  Definite and indefinite  pronouns  
 • Possessives, min, din, sin 

 Learning objectives 
 • Knowing the words for different professions in Norwegian  
 • Practicing talking about your job or profession
 
 Domene
Arbeidsliv
 
30 Oct
21:00
Duration: One hour
30 Oct
21:45

16. Nouns, prepositions and possessives: Bolig og møbler 🏠

Online
30 Oct 21:45

Kathrine Kittelsen

Online class

16. Nouns, prepositions and possessives: Bolig og møbler 🏠


Grammar
 • Nouns  
 • Prepositions  
 • Possessives

 Learning objectives 
 • Talking about your home 
 • Using prepositions correctly  
 • Describing a picture or a place  
 • Practicing listening skills 

 
 Domene
Personlig
 
30 Oct
21:45
Duration: One hour

Tue 31 October

Time
Lesson
Teacher
31 Oct
09:00

16. Veien videre; B1

Online
31 Oct 09:00

Nancy Øvrehus

Online class

16. Veien videre; B1

Læringsmål
 • å få en oversikt over hvilke språkhandlinger du har lært i løpet av A2 kurset og hva du vil oppnå ved å fortsette på B1.

31 Oct
09:00
Duration: One hour
31 Oct
12:35

6. Vocabulary and sentence structure: Daglige rutiner

Online
31 Oct 12:35

Kari Hennum

Online class

6. Vocabulary and sentence structure: Daglige rutiner

Grammar
 •  Numbers  
 • Adverbial time phrases  
 • Sentence structure
 • Personal pronouns
   
   
Learning objectives
 • Practicing talking and writing about your daily routines
 • Learning and using common words

 
 Domene
Personlig 
31 Oct
12:35
Duration: One hour
31 Oct
18:00

4. Livssyn og tradisjoner

Online
31 Oct 18:00

Kari Hennum

Online class

4. Livssyn og tradisjoner

Grammatikk
 • kvantorer
 • intentkjønnsform av adjektiv
 • ordentall

Læringsmål
 • kunne fortelle enkelt om opplevelser og hendelser
 • kunne uttrykke egne meninger og følelser på en enkel måte i en samtale
 • bli kjent med norske tradisjoner og kunne fortelle om tradisjoner fra hjemlandet


31 Oct
18:00
Duration: One hour
31 Oct
19:30

7. Vocabulary: Vi snakker samme to og to

Online
31 Oct 19:30

Kari Hennum

Online class

7. Vocabulary: Vi snakker samme to og to

Grammar
 • Useful words and phrases
 • Personal pronouns
 • Questions without question words

Learning objectives
 •  Learning useful words and phrases
 • Being able to use personal pronouns
 • Being able to make questions without question words
 Practicing pronunciation of words and sentences  
31 Oct
19:30
Duration: One hour
31 Oct
20:00

3. Ordforråd: Eldreomsorg

Online
31 Oct 20:00

Pia Lorentzen Skjennum

Online class

3. Ordforråd: Eldreomsorg

Vi snakker sammen om eldreomsorgen i Norge og i andre land.
31 Oct
20:00
Duration: 1h 30m

Wed 01 November

Time
Lesson
Teacher
01 Nov
18:00

11. Et nytt liv

Online
01 Nov 18:00

Nancy Øvrehus

Online class

11. Et nytt liv

Grammatikk
eiendomsord
genitiv
ordenstall
årstall

Læringsmål
 • kunne uttrykke dine følelser
 • kunne snakke om planer 
 • kunne gi og få råd og tips

01 Nov
18:00
Duration: One hour
01 Nov
18:00

5. Litt om Norge

Online
01 Nov 18:00

Kari Hennum

Online class

5. Litt om Norge

Grammatikk
 • Det-setninger
 • setningsadverb

Læringsmål
 • få litt faktakunnskap om Norge
 • kunne fortelle om ditt hjemland
 • kunne uttrykke meninger om Norge


01 Nov
18:00
Duration: One hour
01 Nov
18:00

2. Nouns: Egen person og familie

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
01 Nov 18:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

2. Nouns: Egen person og familie

Grammar
 • Indefinite article
 • Definite forms  
 • Plural forms 

 Learning objectives 
 • Getting knowledge of how and when to use the indefinite and the definite forms 
 •  Learning useful nouns in different forms 

 Do before the lesson 
01 Nov
18:00
Duration: 1h 30m
01 Nov
19:30

15. Nouns possessives and verbs: Min utdanning 🎓

Online
01 Nov 19:30

Kari Hennum

Online class

15. Nouns possessives and verbs: Min utdanning 🎓

Grammar
 • Vocabulary about education  
 • Nouns  
 • Possessives 
 •  er and har 

 Learning objectives 
 • Practicing talking about your education background 
 • Learning about the Norwegian education system 
 
Domene
Opplæring


01 Nov
19:30
Duration: One hour
01 Nov
20:00

31. Vi repeterer og spiller spill

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
01 Nov 20:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

31. Vi repeterer og spiller spill

Vi spiller spill og øver på å snakke norsk.
01 Nov
20:00
Duration: 1h 30m
01 Nov
21:45

16. Veien videre; B1

Online
01 Nov 21:45

Kathrine Kittelsen

Online class

16. Veien videre; B1

Læringsmål
 • å få en oversikt over hvilke språkhandlinger du har lært i løpet av A2 kurset og hva du vil oppnå ved å fortsette på B1.

01 Nov
21:45
Duration: One hour

Thu 02 November

Time
Lesson
Teacher
02 Nov
09:00

1. Hva gjorde du i ferien?

Online
02 Nov 09:00

Kari Hennum

Online class

1. Hva gjorde du i ferien?

Grammatikk
 • Verb i preteritum
 • Det-setninger

Læringsmål
 • kunne fortelle om hendelser i fortid
 • kunne ha en samtale om hva du gjorde i ferien

02 Nov
09:00
Duration: One hour
02 Nov
18:00

15. Kultur, roller og forventninger i arbeidslivet

Rådhusgata 20, Oslo, Norge
02 Nov 18:00

Gaute Grov

Address

Rådhusgata 20, Oslo, Norge

View on Map

15. Kultur, roller og forventninger i arbeidslivet

Grammatikk
 • verb: synes, tror, mener, tenker
 • substantiviske leddsetninger: at

Læringsmål
 • kunne lese og forstå tekster om egen arbeidssituasjon 
 • kunne enkelt uttrykke meninger og synspunkter 

02 Nov
18:00
Duration: 1h 30m
02 Nov
18:00

2. Familie og boformer

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
02 Nov 18:00

Nancy Øvrehus

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

2. Familie og boformer

Grammatikk
 • bestemt og ubestemt form av substantivet
 • eiendomsord
 • bøying av familieord


Læringsmål
 • kunne bruke en rekke uttrykk og enkeltstående setninger for å beskrive egen familie
 • kunne utveksle direkte og enkel informasjon og egen familie og kunne forstå ytringer og tekster som kjente emner

02 Nov
18:00
Duration: 1h 30m
02 Nov
18:15

8. Verbs and sentence structure: Hva skal du i helgen?

Online
02 Nov 18:15

Kari Hennum

Online class

8. Verbs and sentence structure: Hva skal du i helgen?

Grammar
 • Future tense 
 • Sentence structure

 Learning objectives 
 • Practicing talking about the future plans
 • Practicing having a conversation in Norwegian
 
Domene
Personlig 
02 Nov
18:15
Duration: One hour
02 Nov
18:45

23. Ordforråd: Å snakke et språk du ikke kan

Online
02 Nov 18:45

Yngvil Vatn Guttu

Online class

23. Ordforråd: Å snakke et språk du ikke kan

Grammatikk
 • verb
 • substantiv
 • adjektiv

Læringsmål
 • kunne lese og forstå tekster knyttet til egen livssituasjon
 • kunne uttrykke meninger og gjenfortelle og beskrive egne opplevelser og tanker
02 Nov
18:45
Duration: 1h 30m
02 Nov
19:45

2. Nouns: Egen person og familie

Online
02 Nov 19:45

Kari Hennum

Online class

2. Nouns: Egen person og familie

Grammar
 • Indefinite article
 • Definite forms  
 • Plural forms 

 Learning objectives 
 • Getting knowledge of how and when to use the indefinite and the definite forms 
 •  Learning useful nouns in different forms 

 Do before the lesson 
02 Nov
19:45
Duration: One hour
02 Nov
21:00

Skriv bedre

Online
02 Nov 21:00

Nancy Øvrehus

Online class

Skriv bedre

Vi jobber med
 • Vokabular
 • Bindeord
 • Ubestemt og bestemt form
 • tekstsyntaks
 • Noen verbregler 

Læringsmål
 • Få bedre forståelse av hva det vil si å skrive på nivå B2
 • Økt bevissthet rundt skrivestrategier du kan ta i bruk

02 Nov
21:00
Duration: One hour

Sat 04 November

Time
Lesson
Teacher
04 Nov
11:00

9. Verbs: Hva gjorde du i går?

Online
04 Nov 11:00

Kathrine Kittelsen

Online class

9. Verbs: Hva gjorde du i går?


Grammar
 • Verbs in past tense
 • Telling about events in the past 

 Learning objectives
telling about events in the past 

04 Nov
11:00
Duration: One hour
04 Nov
12:10

9. Klima og årstider

Online
04 Nov 12:10

Kathrine Kittelsen

Online class

9. Klima og årstider

Grammatikk
 • ordforståelse
 • adjektiv
 • setninger med hvis og fordi

Læringsmål

 • kunne delta i samtaler om felles opplevelser og gi uttrykk for meninger og følelser på en enkel måte
 • kunne lese og forstå enkel skriftlig informasjon i  en enkle avistekster
 • kunne finne fram til og skulle ut spesifikk informasjon i en enkel oversikt som budsjett
 • kunne oppfatte noen hovedpunkter fra nyheter på TV

04 Nov
12:10
Duration: One hour
04 Nov
13:25

24. Ordforråd: Å sammenligne

Online
04 Nov 13:25

Pia Lorentzen Skjennum

Online class

24. Ordforråd: Å sammenligne

.Grammatikk
 • adjektiv
 • vokabular
 • verb i fortid

Læringsmål
 • kunne uttrykke synspunkter og begrunne disse

Domen
offentlig
04 Nov
13:25
Duration: One hour
04 Nov
13:25

18. Grammatikk: Rettskrivning

Online
04 Nov 13:25

Nancy Øvrehus

Online class

18. Grammatikk: Rettskrivning

Vi går gjennom typiske skrivefeil og ser på rettskrivningsregler.

04 Nov
13:25
Duration: One hour

Mon 06 November

Time
Lesson
Teacher
06 Nov
09:00

5. Time: Hva er klokken? 🕐 🕘 🕞

Online
06 Nov 09:00

Nancy Øvrehus

Online class

5. Time: Hva er klokken? 🕐 🕘 🕞

Grammar
 •  Numbers  
 • Sentence structure 

 Learning objectives 
 •  Telling time in Norwegian  
 •  Practicing placing the verb in the correct place in the sentence 

 Do before lesson:
Norskbloggen - Read https://norskbloggen.no/hva-er-klokken/

Domene
Personlig
 
06 Nov
09:00
Duration: One hour
06 Nov
18:00

4. Livssyn og tradisjoner

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
06 Nov 18:00

Nancy Øvrehus

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

4. Livssyn og tradisjoner

Grammatikk
 • kvantorer
 • intetkjønnsform av adjektiv
 • ordenstall

Læringsmål
 • kunne fortelle enkelt om opplevelser og hendelser
 • kunne uttrykke egne meninger og følelser på en enkel måte i en samtale
 • bli kjent med norske tradisjoner og kunne fortelle om tradisjoner fra hjemlandet


06 Nov
18:00
Duration: 1h 30m
06 Nov
18:00

4. Verbs: Fritidsaktiviteter

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
06 Nov 18:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

4. Verbs: Fritidsaktiviteter

Grammar
 •  Infinitive  
 • Present tense  
 • Future tense 

 Learning objectives 
 • Being able to use verbs to tell what you are doing and what you like to do  
 • Being able to use modal verbs to express yourself 
 
 Domene
Personlig 
06 Nov
18:00
Duration: 1h 30m
06 Nov
18:45

25. Ordforråd: En innflytter

Online
06 Nov 18:45

Yngvil Vatn Guttu

Online class

25. Ordforråd: En innflytter

Grammatikk
 • vokabular
 • perfektum partisipp
 • s-verb
 • adjektiv

Læringsmål
 • kunne gi en relativt detaljert beskrivelse av opplevelse og hendelser
 • Kunne uttrykke synspunkter , enighet og uenighet

Domene
Personlig
06 Nov
18:45
Duration: One hour
06 Nov
20:00

12. Skole og utdanning i Norge

Online
06 Nov 20:00

Yngvil Vatn Guttu

Online class

12. Skole og utdanning i Norge

Grammatikk
 • Ordstilling i leddsetninger
 • preteritum perfektum 

Læringsmål
 • bli kjent med utdanningssystemet i Norge
 • bli kjent med dine utdanningsmuligheter i Norge
 • kunne fortelle om egen utdanning og planer og ønsker for fremtiden

06 Nov
20:00
Duration: One hour
06 Nov
20:00

1.Hva er nivå B1 kontra nivå A2?

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
06 Nov 20:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

1.Hva er nivå B1 kontra nivå A2?

Vi blir kjent og går gjennom hva du bør kunne når du er ferdig med dette kurset.
Vi ser også på eksempelsvar på kompetansenorge.no og sammenligner svar på nivå A2 og nivå B1.
06 Nov
20:00
Duration: 1h 30m
06 Nov
21:45

13. Verbs and nouns: Fritidsaktiviteter II Jeg liker å lese bok, lage mat og være med venner

Online
06 Nov 21:45

Kathrine Kittelsen

Online class

13. Verbs and nouns: Fritidsaktiviteter II Jeg liker å lese bok, lage mat og være med venner

Grammar
 •  Verbs
 • Nouns

 Learning objective 
 • Practicing talking about yourself and your interests 

 Domene
Personlig

06 Nov
21:45
Duration: One hour

Tue 07 November

Time
Lesson
Teacher
07 Nov
09:00

2. Familie og boformer

Online
07 Nov 09:00

Nancy Øvrehus

Online class

2. Familie og boformer

Grammatikk
 • bestemt og ubestemt form av substantivet
 • eiendomsord
 • bøying av familieord


Læringsmål
 • kunne bruke en rekke uttrykk og enkeltstående setninger for å beskrive egen familie
 • kunne utveksle direkte og enkel informasjon og egen familie og kunne forstå ytringer og tekster som kjente emner

07 Nov
09:00
Duration: One hour
07 Nov
12:35

8. Verbs and sentence structure: Hva skal du i helgen?

Online
07 Nov 12:35

Kari Hennum

Online class

8. Verbs and sentence structure: Hva skal du i helgen?

Grammar
 • Future tense 
 • Sentence structure

 Learning objectives 
 • Practicing talking about the future plans
 • Practicing having a conversation in Norwegian
 
Domene
Personlig 
07 Nov
12:35
Duration: One hour
07 Nov
18:00

6. Boligen min

Online
07 Nov 18:00

Kari Hennum

Online class

6. Boligen min

Grammatikk
 • adjektiv, komparativ og superlativ
 • stedspreposisjoner
 • setninger med derfor og fordi
 • eiendomsord

Læringsmål

 • kunne gi uttrykk for meninger
 • kunne beskrive bosted og boforhold
 • kunne sammenligne 
 • kunne forklare hva en liker eller ikke liker

07 Nov
18:00
Duration: One hour
07 Nov
19:30

1. Vocabulary: Hei, jeg heter - enkel samtale på norsk 👋

Online
07 Nov 19:30

Kari Hennum

Online class

1. Vocabulary: Hei, jeg heter - enkel samtale på norsk 👋

Grammar
 • Nouns 
 • Personal pronouns  
 • Question words 
 • Present tense

 Learning objectives
Presenting yourself in Norwegian
 • Saying your name 
 • Saying where you are from 
 • Saying where you live 
 • Saying what you do 
 • Saying if you are married/single/ divorced etc. 
 • Saying if you have children 

 

 
 Domene
Personlig 

07 Nov
19:30
Duration: One hour
07 Nov
20:00

5 Ordforråd: Kropp, helse og kosthold

Online
07 Nov 20:00

Pia Lorentzen Skjennum

Online class

5 Ordforråd: Kropp, helse og kosthold

Vi snakker sammen om hva som er et sunt kosthold og en sunn livsstil og om usunne vaner.
07 Nov
20:00
Duration: 1h 30m

Wed 08 November

Time
Lesson
Teacher
08 Nov
18:00

14. Jobbintervju

Online
08 Nov 18:00

Nancy Øvrehus

Online class

14. Jobbintervju

Grammatikk
 • adjektiv
 • setningsstruktur
 • tekstsyntaks

Læringsmål
 • kunne i en i en intervjusituasjon svare på enkle, direkte spørsmål knyttet til egen person
 • kunne fortelle om egen utdanning, arbeidserfaring og jobbønsker
 • kunne forstå hovedpunktene i en jobbannonse knyttet til eget yrke

08 Nov
18:00
Duration: One hour
08 Nov
18:00

5. Time: Hva er klokken? 🕐 🕘 🕞

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
08 Nov 18:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

5. Time: Hva er klokken? 🕐 🕘 🕞

Grammar
 •  Numbers  
 • Sentence structure 

 Learning objectives 
 •  Telling time in Norwegian  
 •  Practicing placing the verb in the correct place in the sentence 

 Do before lesson:
Norskbloggen - Read https://norskbloggen.no/hva-er-klokken/

Domene
Personlig
 
08 Nov
18:00
Duration: 1h 30m
08 Nov
19:30

11. Vocabulary and listening skills: Været ☀️ ❄️ ☁️ ☔️

Online
08 Nov 19:30

Kari Hennum

Online class

11. Vocabulary and listening skills: Været ☀️ ❄️ ☁️ ☔️

Grammar
 • Formal subject
 • Verbs

 Learning objectives 
 • Being able to small talk about the weather
 • Being able to describe the weather
 • Being able to understand the weather forecast


 

08 Nov
19:30
Duration: One hour
08 Nov
20:00

2. Substantiv: Ubestemt eller bestemt form?

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
08 Nov 20:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

2. Substantiv: Ubestemt eller bestemt form?

Grammatikk
 • substantiv
 • tekstbinding
 • eiendomsord

Læringsmål
 • kunne skrive sammenhengende tekster om kjente emner
 • kunne gjengi et hendelsesforløp som en sammenhengende framstilling 

Oppgaver til timen:

Hvor:
Medlemssiden på lingu.no
Kurs: Grammatikk- og skrivekurs B1
Oppgaver: 8. Ubestemt og bestemt form i skriving og 9. Ubestemt og bestemt form

08 Nov
20:00
Duration: 1h 30m
08 Nov
21:45

13. Jobbsøking og CV

Online
08 Nov 21:45

Kathrine Kittelsen

Online class

13. Jobbsøking og CV

Grammatikk
 
 • ordforråd
 • modalverb
 • perfektum partisipp 
 • adjektiv
 • adjektiviske leddsetninger: som
 
   Læringsmål
 •  kunne i en intervjusituasjon svare på enkle, direkte spørsmål knyttet til egen person
 •   kunne enkelt fortelle utdanning og arbeidserfaring

Gjør før timen
 
Member page
 Se video ”Hvordan søke jobb i Norge” og ”Jobbintervju” i leksjonen som heter Arbeid og utdanning.
 
Domene
Arbeidsliv
08 Nov
21:45
Duration: One hour

Thu 09 November

Time
Lesson
Teacher
09 Nov
09:00

4. Livssyn og tradisjoner

Online
09 Nov 09:00

Kari Hennum

Online class

4. Livssyn og tradisjoner

Grammatikk
 • kvantorer
 • intetkjønnsform av adjektiv
 • ordenstall

Læringsmål
 • kunne fortelle enkelt om opplevelser og hendelser
 • kunne uttrykke egne meninger og følelser på en enkel måte i en samtale
 • bli kjent med norske tradisjoner og kunne fortelle om tradisjoner fra hjemlandet


09 Nov
09:00
Duration: One hour
09 Nov
12:30

4. Ordforråd: Likestilling - (hva synes du?)

Online
09 Nov 12:30

Pia Lorentzen Skjennum

Online class

4. Ordforråd: Likestilling - (hva synes du?)

Vi snakker om likestilling og øver på å  bruke fraser som  "jeg synes" ,"jeg tror" ,"jeg mener" og "uenig/enig i" "enig/enig om for å uttrykke meninger.
09 Nov
12:30
Duration: One hour
09 Nov
18:00

7. Livsstil og kosthold

Online
09 Nov 18:00

Kari Hennum

Online class

7. Livsstil og kosthold

Grammatikk
 • ordforståelse
 • adjektiv vs adverb

Læringsmål

 • kunne oppfatte noen hovedpunkter fra nyheter på TV
 • kunne delta i samtaler om felles opplevelser og gi uttrykk for meninger og følelser på en enkel måte
 • kunne lese og forstå enkle tekster om kjente emner

09 Nov
18:00
Duration: One hour
09 Nov
18:00

5. Litt om Norge

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
09 Nov 18:00

Nancy Øvrehus

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

5. Litt om Norge

Grammatikk
 • Det-setninger
 • setningsadverb

Læringsmål
 • få litt faktakunnskap om Norge
 • kunne fortelle om ditt hjemland
 • kunne uttrykke meninger om Norge


09 Nov
18:00
Duration: 1h 30m
09 Nov
18:45

27. Skrivetrening: Skriv bedre

Online
09 Nov 18:45

Yngvil Vatn Guttu

Online class

27. Skrivetrening: Skriv bedre

Grammatikk
 • rettskriving
 • ordstilling
 • formelt subjekt
 • post-verbial nekting

Læringsmål
 • kunne skrive en sammenhengende tekst uten mange feil

Gjør før timen
Les: http://www.aftenposteninnsikt.no/norge/ny-i-norsk-postverbal-nekting-18-vokaler-og-subjekttvang

09 Nov
18:45
Duration: 1h 30m
09 Nov
19:30

2. Nouns: Egen person og familie

Online
09 Nov 19:30

Kari Hennum

Online class

2. Nouns: Egen person og familie

Grammar
 • Indefinite article
 • Definite forms  
 • Plural forms 

 Learning objectives 
 • Getting knowledge of how and when to use the indefinite and the definite forms 
 •  Learning useful nouns in different forms 

 Do before the lesson 
09 Nov
19:30
Duration: One hour
09 Nov
21:00

Norge i endring

Online
09 Nov 21:00

Nancy Øvrehus

Online class

Norge i endring

Vi jobber med
 • Vokabular
 • Er eller har
 • s- Passiv 

Læringsmål
 • Utvide vokabularet ditt
 • Få innsikt i landets historie og dagsaktuelle temaer.
 • Øve på å skrive leserinnlegg

Domene
Offentlig
09 Nov
21:00
Duration: One hour
09 Nov
21:30

4. Verbs: Fritidsaktiviteter

Online
09 Nov 21:30

Kari Hennum

Online class

4. Verbs: Fritidsaktiviteter

Grammar
 •  Infinitive  
 • Present tense  
 • Future tense 

 Learning objectives 
 • Being able to use verbs to tell what you are doing and what you like to do  
 • Being able to use modal verbs to express yourself 
 
 Domene
Personlig 
09 Nov
21:30
Duration: One hour

Sat 11 November

Time
Lesson
Teacher
11 Nov
11:00

3. Numbers: 1, 2, 3, 4 .. - kan du telle på norsk? 🔢

Online
11 Nov 11:00

Kathrine Kittelsen

Online class

3. Numbers: 1, 2, 3, 4 .. - kan du telle på norsk? 🔢

Grammar
 • Numbers  
 • Pronounce (pronunciation) special numbers with 3,4,7 and 8
 • Simple math words for +, -, x ,:

 Learning objectives 
 • Learning the numbers in Norwegian 
 • Practicing to use numbers
 • Practicing to pronounce the numbers correctly 

11 Nov
11:00
Duration: One hour
11 Nov
12:10

3. Personlig økonomi

Online
11 Nov 12:10

Kathrine Kittelsen

Online class

3. Personlig økonomi

Grammatikk
 • ordforståelse
 • adjektiv
 • setninger med hvis og fordi

Læringsmål

 • kunne delta i samtaler om felles opplevelser og gi uttrykk for meninger og følelser på en enkel måte
 • kunne lese og forstå enkel skriftlig informasjon i  en enkle avistekster
 • kunne finne fram til og skulle ut spesifikk informasjon i en enkel oversikt som budsjett
 • kunne oppfatte noen hovedpunkter fra nyheter på TV

11 Nov
12:10
Duration: One hour
11 Nov
13:25

24. Ordforråd: Å sammenligne

Online
11 Nov 13:25

Kathrine Kittelsen

Online class

24. Ordforråd: Å sammenligne

.Grammatikk
 • adjektiv
 • vokabular
 • verb i fortid

Læringsmål
 • kunne uttrykke synspunkter og begrunne disse

Domen
offentlig
11 Nov
13:25
Duration: One hour

Mon 13 November

Time
Lesson
Teacher
13 Nov
09:00

7. Vocabulary: Vi snakker samme to og to

Online
13 Nov 09:00

Nancy Øvrehus

Online class

7. Vocabulary: Vi snakker samme to og to

Grammar
 • Useful words and phrases 
 • Personal pronouns 
 • Questions without question words

Learning objectives
 •  Learning useful words and phrases 
 • Being able to use  personal pronouns 
 • Being able to make questions without question words
 Practicing pronunciation of words and sentences  
13 Nov
09:00
Duration: One hour
13 Nov
18:00

6. Boligen min

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
13 Nov 18:00

Nancy Øvrehus

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

6. Boligen min

Grammatikk
 • adjektiv, komparativ og superlativ
 • stedspreposisjoner
 • setninger med derfor og fordi
 • eiendomsord

Læringsmål

 • kunne gi uttrykk for meninger
 • kunne beskrive bosted og boforhold
 • kunne sammenligne 
 • kunne forklare hva en liker eller ikke liker

13 Nov
18:00
Duration: 1h 30m
13 Nov
18:00

6. Vocabulary and sentence structure: Daglige rutiner

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
13 Nov 18:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

6. Vocabulary and sentence structure: Daglige rutiner

Grammar
 •  Numbers  
 • Adverbial time phrases  
 • Sentence structure
 • Personal pronouns
   
   
Learning objectives
 • Practicing talking and writing about your daily routines
 • Learning and using common words

 
 Domene
Personlig 
13 Nov
18:00
Duration: 1h 30m
13 Nov
18:45

26. Ordforråd: Velferdssamfunnet

Online
13 Nov 18:45

Yngvil Vatn Guttu

Online class

26. Ordforråd: Velferdssamfunnet

Grammatikk
 • vokabular
 • substantiviske leddsetninger

Læringsmål
 • kunne  starte, opprettholde og avslutte en samtale om kjente emner

Gjør før timen
Les: https://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=420

Domene
Offentlig
13 Nov
18:45
Duration: One hour
13 Nov
19:45

16. Nouns, prepositions and possessives: Bolig og møbler 🏠

Online
13 Nov 19:45

Milan Tosic

Online class

16. Nouns, prepositions and possessives: Bolig og møbler 🏠


Grammar
 • Nouns  
 • Prepositions  
 • Possessives

 Learning objectives 
 • Talking about your home 
 • Using prepositions correctly  
 • Describing a picture or a place  
 • Practicing listening skills 

 
 Domene
Personlig
 
13 Nov
19:45
Duration: One hour
13 Nov
20:00

15. Kultur, roller og forventninger i arbeidslivet

Online
13 Nov 20:00

Yngvil Vatn Guttu

Online class

15. Kultur, roller og forventninger i arbeidslivet

Grammatikk
 • verb: synes, tror, mener, tenker
 • substantiviske leddsetninger: at

Læringsmål
 • kunne lese og forstå tekster om egen arbeidssituasjon 
 • kunne enkelt uttrykke meninger og synspunkter 

13 Nov
20:00
Duration: One hour
13 Nov
20:00

3. Ordforråd: Eldreomsorg

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
13 Nov 20:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

3. Ordforråd: Eldreomsorg

Vi snakker sammen om eldreomsorgen i Norge og i andre land.
13 Nov
20:00
Duration: 1h 30m
13 Nov
21:00

10. Vocabulary: Vi er i butikken (Mat og klær) 🍕

Online
13 Nov 21:00

Milan Tosic

Online class

10. Vocabulary: Vi er i butikken (Mat og klær) 🍕

Grammar
 • Adjectives  
 • Numbers
 • Vocabulary

 Learning objectives
Learning words and phrases to use when shopping in Norway

Do before the lesson:
On your member page
 Mat og klær.
 
 Domene
Personlig og offentlig

13 Nov
21:00
Duration: One hour
13 Nov
21:00

12. Vocabulary: Jeg føler meg dårlig/lykkelig/ syk/ trist 😪😷😟😀

Online
13 Nov 21:00

Milan Tosic

Online class

12. Vocabulary: Jeg føler meg dårlig/lykkelig/ syk/ trist 😪😷😟😀

Grammar 
 •  Adjectives  
 • Reflexive pronouns

 Learning objectives 
 • Practicing talking about how you feel  
 • Practicing talking to your doctor about your health 

 Domene
Personlig og offentlig 
13 Nov
21:00
Duration: One hour

Tue 14 November

Time
Lesson
Teacher
14 Nov
09:00

5. Litt om Norge

Online
14 Nov 09:00

Nancy Øvrehus

Online class

5. Litt om Norge

Grammatikk
 • Det-setninger
 • setningsadverb

Læringsmål
 • få litt faktakunnskap om Norge
 • kunne fortelle om ditt hjemland
 • kunne uttrykke meninger om Norge


14 Nov
09:00
Duration: One hour
14 Nov
12:35

10. Vocabulary: Vi er i butikken (Mat og klær) 🍕

Online
14 Nov 12:35

Kari Hennum

Online class

10. Vocabulary: Vi er i butikken (Mat og klær) 🍕

Grammar
 • Adjectives  
 • Numbers
 • Vocabulary

 Learning objectives
Learning words and phrases to use when shopping in Norway

Do before the lesson:
On your member page
 Mat og klær.
 
 Domene
Personlig og offentlig

14 Nov
12:35
Duration: One hour
14 Nov
18:00

8. I butikken

Online
14 Nov 18:00

Kari Hennum

Online class

8. I butikken

Grammatikk

 •  adjektivet åpent
 • indirekte tale: at, om

Læringsmål
 • kunne gjenfortelle hovedinnholdet i en ytring eller enkel tekst
 • kunne formidle enkel informasjon
 • kunne forklare hva en liker og ikke liker
 • kunne gi uttrykk for reaksjoner

14 Nov
18:00
Duration: One hour
14 Nov
19:30

4. Verbs: Fritidsaktiviteter

Online
14 Nov 19:30

Kari Hennum

Online class

4. Verbs: Fritidsaktiviteter

Grammar
 •  Infinitive  
 • Present tense  
 • Future tense 

 Learning objectives 
 • Being able to use verbs to tell what you are doing and what you like to do  
 • Being able to use modal verbs to express yourself 
 
 Domene
Personlig 
14 Nov
19:30
Duration: One hour
14 Nov
20:00

7. Adjektiv: Hva ser du? Beskriv bilde

Online
14 Nov 20:00

Pia Lorentzen Skjennum

Online class

7. Adjektiv: Hva ser du? Beskriv bilde

Vi går hovedregelen og - unntak samsvarsbøying av adjektiv før vi ser på et bilde sammen og prøver å beskrive det ved bruk av adjektiv.
14 Nov
20:00
Duration: 1h 30m

Wed 15 November

Time
Lesson
Teacher
15 Nov
18:00

10. Fritid og sosiale medier

Online
15 Nov 18:00

Nancy Øvrehus

Online class

10. Fritid og sosiale medier

Grammatikk

 • vokabular
 • verb i presens 
 
Læringsmål
 • å  kunne snakke dine fritidsinteressene
 • å  kunne fortelle om dine planer for helgen eller en ferie
 • å kunne uttrykke dine meninger om sosiale medier


 
Domene
Personlig 
15 Nov
18:00
Duration: One hour
15 Nov
18:00

7. Vocabulary: Vi snakker samme to og to

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
15 Nov 18:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

7. Vocabulary: Vi snakker samme to og to

Grammar
 • Useful words and phrases 
 • Personal pronouns 
 • Questions without question words

Learning objectives
 •  Learning useful words and phrases 
 • Being able to use  personal pronouns 
 • Being able to make questions without question words
 Practicing pronunciation of words and sentences  
15 Nov
18:00
Duration: 1h 30m
15 Nov
18:00

6. Adjektiviske leddsetninger: Beskriv bildet - Hva ser du?

Online
15 Nov 18:00

Milan Tosic

Online class

6. Adjektiviske leddsetninger: Beskriv bildet - Hva ser du?

Sammen beskriver vi bildet ved hjelp av "som-setninger".
15 Nov
18:00
Duration: One hour
15 Nov
19:30

14. Vocabulary; Min jobb

Online
15 Nov 19:30

Kari Hennum

Online class

14. Vocabulary; Min jobb

Grammar
 •  Nouns
 •  Definite and indefinite  pronouns  
 • Possessives, min, din, sin 

 Learning objectives 
 • Knowing the words for different professions in Norwegian  
 • Practicing talking about your job or profession
 
 Domene
Arbeidsliv
 
15 Nov
19:30
Duration: One hour
15 Nov
20:00

4. Ordforråd: Likestilling - (hva synes du?)

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
15 Nov 20:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

4. Ordforråd: Likestilling - (hva synes du?)

Vi snakker om likestilling og øver på å  bruke fraser som  "jeg synes" ,"jeg tror" ,"jeg mener" og "uenig/enig i" "enig/enig om for å uttrykke meninger.
15 Nov
20:00
Duration: 1h 30m
15 Nov
21:45

16. Veien videre; B1

Online
15 Nov 21:45

Milan Tosic

Online class

16. Veien videre; B1

Læringsmål
 • å få en oversikt over hvilke språkhandlinger du har lært i løpet av A2 kurset og hva du vil oppnå ved å fortsette på B1.

15 Nov
21:45
Duration: One hour

Thu 16 November

Time
Lesson
Teacher
16 Nov
12:30

8. Ordforråd: Ytringsfrihet og media

Online
16 Nov 12:30

Pia Lorentzen Skjennum

Online class

8. Ordforråd: Ytringsfrihet og media

Vi snakker sammen om i hvilken grad journalister her ytringsfrihet. Du vil få muligheten til å fortelle om dine meninger og begrunne dem. 
16 Nov
12:30
Duration: One hour
16 Nov
18:00

1. Hva gjorde du i ferien?

Online
16 Nov 18:00

Kari Hennum

Online class

1. Hva gjorde du i ferien?

Grammatikk
 • Verb i preteritum
 • Det-setninger

Læringsmål
 • kunne fortelle om hendelser i fortid
 • kunne ha en samtale om hva du gjorde i ferien

16 Nov
18:00
Duration: One hour
16 Nov
18:00

7. Livsstil og kosthold

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
16 Nov 18:00

Nancy Øvrehus

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

7. Livsstil og kosthold

Grammatikk
 • ordforståelse
 • adjektiv vs adverb

Læringsmål

 • kunne oppfatte noen hovedpunkter fra nyheter på TV
 • kunne delta i samtaler om felles opplevelser og gi uttrykk for meninger og følelser på en enkel måte
 • kunne lese og forstå enkle tekster om kjente emner

16 Nov
18:00
Duration: 1h 30m
16 Nov
18:45

28.. Verb og syntaks: Passiv form

Online
16 Nov 18:45

Yngvil Vatn Guttu

Online class

28.. Verb og syntaks: Passiv form

Grammatikk
verb
formelt subjekt

Læringsmål
 • å kunne forstå og skrive tekster med et formelt språk.

Gjør før timen
Les: http://www.klartale.no/norge/joshua-french-slippes-fri-1.929772

Domene
O
ffentlig
16 Nov
18:45
Duration: 1h 30m
16 Nov
19:30

5. Time: Hva er klokken? 🕐 🕘 🕞

Online
16 Nov 19:30

Kari Hennum

Online class

5. Time: Hva er klokken? 🕐 🕘 🕞

Grammar
 •  Numbers  
 • Sentence structure 

 Learning objectives 
 •  Telling time in Norwegian  
 •  Practicing placing the verb in the correct place in the sentence 

 Do before lesson:
Norskbloggen - Read https://norskbloggen.no/hva-er-klokken/

Domene
Personlig
 
16 Nov
19:30
Duration: One hour
16 Nov
21:00

Kunst og kultur

Online
16 Nov 21:00

Nancy Øvrehus

Online class

Kunst og kultur

Vi jobber med
 • Vokabular 
 • Ordstilling på høyere nivå innholdsforståelse

Læringsmål
 • Kunne uttrykke deg om kunst- og kulturliv
 • Kreativ skriving

Domene
Offentlig og personlig


16 Nov
21:00
Duration: One hour
16 Nov
21:30

5. Time: Hva er klokken? 🕐 🕘 🕞

Online
16 Nov 21:30

Kari Hennum

Online class

5. Time: Hva er klokken? 🕐 🕘 🕞

Grammar
 •  Numbers  
 • Sentence structure 

 Learning objectives 
 •  Telling time in Norwegian  
 •  Practicing placing the verb in the correct place in the sentence 

 Do before lesson:
Norskbloggen - Read https://norskbloggen.no/hva-er-klokken/

Domene
Personlig
 
16 Nov
21:30
Duration: One hour

Sat 18 November

Time
Lesson
Teacher
18 Nov
11:00

9. Verbs: Hva gjorde du i går?

Online
18 Nov 11:00

Milan Tosic

Online class

9. Verbs: Hva gjorde du i går?


Grammar
 • Verbs in past tense
 • Telling about events in the past 

 Learning objectives
telling about events in the past 

18 Nov
11:00
Duration: One hour
18 Nov
13:25

30. Veien videre; nivå B2

Online
18 Nov 13:25

Pia Lorentzen Skjennum

Online class

30. Veien videre; nivå B2

Vi går gjennom hva du bør kunne nå som du har fullført kurset, og hva du kan lære på B2-kurset.
18 Nov
13:25
Duration: One hour

Mon 20 November

Time
Lesson
Teacher
20 Nov
09:00

9. Verbs: Hva gjorde du i går?

Online
20 Nov 09:00

Nancy Øvrehus

Online class

9. Verbs: Hva gjorde du i går?


Grammar
 • Verbs in past tense
 • Telling about events in the past 

 Learning objectives
telling about events in the past 

20 Nov
09:00
Duration: One hour
20 Nov
18:00

8. I butikken

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
20 Nov 18:00

Nancy Øvrehus

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

8. I butikken

Grammatikk

 •  adjektivet åpent
 • indirekte tale: at, om

Læringsmål
 • kunne gjenfortelle hovedinnholdet i en ytring eller enkel tekst
 • kunne formidle enkel informasjon
 • kunne forklare hva en liker og ikke liker
 • kunne gi uttrykk for reaksjoner

20 Nov
18:00
Duration: 1h 30m
20 Nov
18:00

8. Verbs and sentence structure: Hva skal du i helgen?

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
20 Nov 18:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

8. Verbs and sentence structure: Hva skal du i helgen?

Grammar
 • Future tense 
 • Sentence structure

 Learning objectives 
 • Practicing talking about the future plans
 • Practicing having a conversation in Norwegian
 
Domene
Personlig 
20 Nov
18:00
Duration: 1h 30m
20 Nov
18:45

29. Ord og uttrykk: Presentasjon

Online
20 Nov 18:45

Yngvil Vatn Guttu

Online class

29. Ord og uttrykk: Presentasjon

Vi øver på å holde en presentasjon på norsk
20 Nov
18:45
Duration: One hour
20 Nov
19:45

13. Verbs and nouns: Fritidsaktiviteter II Jeg liker å lese bok, lage mat og være med venner

Online
20 Nov 19:45

Milan Tosic

Online class

13. Verbs and nouns: Fritidsaktiviteter II Jeg liker å lese bok, lage mat og være med venner


Grammar
 •  Verbs
 • Nouns

 Learning objective 
 • Practicing talking about yourself and your interests 

 Domene
Personlig

20 Nov
19:45
Duration: One hour
20 Nov
20:00

11. Et nytt liv

Online
20 Nov 20:00

Yngvil Vatn Guttu

Online class

11. Et nytt liv

Grammatikk
eiendomsord
genitiv
ordenstall
årstall

Læringsmål
 • kunne uttrykke dine følelser
 • kunne snakke om planer 
 • kunne gi og få råd og tips

20 Nov
20:00
Duration: One hour
20 Nov
20:00

5 Ordforråd: Kropp, helse og kosthold

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
20 Nov 20:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

5 Ordforråd: Kropp, helse og kosthold

Vi snakker sammen om hva som er et sunt kosthold og en sunn livsstil og om usunne vaner.
20 Nov
20:00
Duration: 1h 30m
20 Nov
21:00

15. Nouns possessives and verbs: Min utdanning 🎓

Online
20 Nov 21:00

Milan Tosic

Online class

15. Nouns possessives and verbs: Min utdanning 🎓

Grammar
 • Vocabulary about education  
 • Nouns  
 • Possessives 
 •  er and har 

 Learning objectives 
 • Practicing talking about your education background 
 • Learning about the Norwegian education system 
 
Domene
Opplæring


20 Nov
21:00
Duration: One hour

Tue 21 November

Time
Lesson
Teacher
21 Nov
09:00

7. Livsstil og kosthold

Online
21 Nov 09:00

Nancy Øvrehus

Online class

7. Livsstil og kosthold

Grammatikk
 • ordforståelse
 • adjektiv vs adverb

Læringsmål

 • kunne oppfatte noen hovedpunkter fra nyheter på TV
 • kunne delta i samtaler om felles opplevelser og gi uttrykk for meninger og følelser på en enkel måte
 • kunne lese og forstå enkle tekster om kjente emner

21 Nov
09:00
Duration: One hour
21 Nov
12:35

12. Vocabulary: Jeg føler meg dårlig/lykkelig/ syk/ trist 😪😷😟😀

Online
21 Nov 12:35

Kari Hennum

Online class

12. Vocabulary: Jeg føler meg dårlig/lykkelig/ syk/ trist 😪😷😟😀

Grammar 
 •  Adjectives  
 • Reflexive pronouns

 Learning objectives 
 • Practicing talking about how you feel  
 • Practicing talking to your doctor about your health 

 Domene
Personlig og offentlig 
21 Nov
12:35
Duration: One hour
21 Nov
18:00

2. Familie og boformer

Online
21 Nov 18:00

Kari Hennum

Online class

2. Familie og boformer

Grammatikk
 • bestemt og ubestemt form av substantivet
 • eiendomsord
 • bøying av familieord


Læringsmål
 • kunne bruke en rekke uttrykk og enkeltstående setninger for å beskrive egen familie
 • kunne utveksle direkte og enkel informasjon og egen familie og kunne forstå ytringer og tekster som kjente emner

21 Nov
18:00
Duration: One hour
21 Nov
18:00

12. Verb: Skal eller kommer til å ?

Online
21 Nov 18:00

Milan Tosic

Online class

12. Verb: Skal eller kommer til å ?

Vi ser på når vi kan bruke "skal" og når vi bør bruke "kommer til å".
21 Nov
18:00
Duration: One hour
21 Nov
19:30

6. Vocabulary and sentence structure: Daglige rutiner

Online
21 Nov 19:30

Kari Hennum

Online class

6. Vocabulary and sentence structure: Daglige rutiner

Grammar
 •  Numbers  
 • Adverbial time phrases  
 • Sentence structure
 • Personal pronouns
   
   
Learning objectives
 • Practicing talking and writing about your daily routines
 • Learning and using common words

 
 Domene
Personlig 
21 Nov
19:30
Duration: One hour
21 Nov
20:00

9. Ordforråd: Hva synes du er typisk norsk?

Online
21 Nov 20:00

Pia Lorentzen Skjennum

Online class

9. Ordforråd: Hva synes du er typisk norsk?

Vi snakker sammen om norsk kultur og sedvaner og sammenligner med andre kulturer og land.

21 Nov
20:00
Duration: 1h 30m

Wed 22 November

Time
Lesson
Teacher
22 Nov
18:00

12. Skole og utdanning i Norge

Online
22 Nov 18:00

Nancy Øvrehus

Online class

12. Skole og utdanning i Norge

Grammatikk
 • Ordstilling i leddsetninger
 • preteritum perfektum 

Læringsmål
 • bli kjent med utdanningssystemet i Norge
 • bli kjent med dine utdanningsmuligheter i Norge
 • kunne fortelle om egen utdanning og planer og ønsker for fremtiden

22 Nov
18:00
Duration: One hour
22 Nov
18:00

10. Vocabulary: Vi er i butikken (Mat og klær) 🍕

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
22 Nov 18:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

10. Vocabulary: Vi er i butikken (Mat og klær) 🍕

Grammar
 • Adjectives  
 • Numbers
 • Vocabulary

 Learning objectives
Learning words and phrases to use when shopping in Norway

Do before the lesson:
On your member page
 Mat og klær.
 
 Domene
Personlig og offentlig

22 Nov
18:00
Duration: 1h 30m
22 Nov
19:30

10. Vocabulary: Vi er i butikken (Mat og klær) 🍕

Online
22 Nov 19:30

Kari Hennum

Online class

10. Vocabulary: Vi er i butikken (Mat og klær) 🍕

Grammar
 • Adjectives  
 • Numbers
 • Vocabulary

 Learning objectives
Learning words and phrases to use when shopping in Norway

Do before the lesson:
On your member page
 Mat og klær.
 
 Domene
Personlig og offentlig

22 Nov
19:30
Duration: One hour
22 Nov
20:00

7. Adjektiv: Hva ser du? Beskriv bilde

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
22 Nov 20:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

7. Adjektiv: Hva ser du? Beskriv bilde

Vi går hovedregelen og - unntak samsvarsbøying av adjektiv før vi ser på et bilde sammen og prøver å beskrive det ved bruk av adjektiv.
22 Nov
20:00
Duration: 1h 30m
22 Nov
21:45

13. Jobbsøking og CV

Online
22 Nov 21:45

Milan Tosic

Online class

13. Jobbsøking og CV

Grammatikk
 
 • ordforråd
 • modalverb
 • perfektum partisipp 
 • adjektiv
 • adjektiviske leddsetninger: som
 
   Læringsmål
 •  kunne i en intervjusituasjon svare på enkle, direkte spørsmål knyttet til egen person
 •   kunne enkelt fortelle utdanning og arbeidserfaring

Gjør før timen
 
Member page
 Se video ”Hvordan søke jobb i Norge” og ”Jobbintervju” i leksjonen som heter Arbeid og utdanning.
 
Domene
Arbeidsliv

22 Nov
21:45
Duration: One hour

Thu 23 November

Time
Lesson
Teacher
23 Nov
09:00

6. Boligen min

Online
23 Nov 09:00

Kari Hennum

Online class

6. Boligen min

Grammatikk
 • adjektiv, komparativ og superlativ
 • stedspreposisjoner
 • setninger med derfor og fordi
 • eiendomsord

Læringsmål

 • kunne gi uttrykk for meninger
 • kunne beskrive bosted og boforhold
 • kunne sammenligne 
 • kunne forklare hva en liker eller ikke liker

23 Nov
09:00
Duration: One hour
23 Nov
12:30

10. Ordforråd: CV og jobbintervju

Online
23 Nov 12:30

Pia Lorentzen Skjennum

Online class

10. Ordforråd: CV og jobbintervju

Grammatikk
 • adjektiv
 • adjektiviske leddsetninger

Læringsmål
å kunne presentere deg selv og  og egen kompetanse og  svare på spørsmål i forbindelse med et jobbintervju

Domene
Arbeidsliv

23 Nov
12:30
Duration: One hour
23 Nov
18:00

4. Livssyn og tradisjoner

Online
23 Nov 18:00

Kari Hennum

Online class

4. Livssyn og tradisjoner

Grammatikk
 • kvantorer
 • intetkjønnsform av adjektiv
 • ordenstall

Læringsmål
 • kunne fortelle enkelt om opplevelser og hendelser
 • kunne uttrykke egne meninger og følelser på en enkel måte i en samtale
 • bli kjent med norske tradisjoner og kunne fortelle om tradisjoner fra hjemlandet


23 Nov
18:00
Duration: One hour
23 Nov
18:00

10. Fritid og sosiale medier

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
23 Nov 18:00

Nancy Øvrehus

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

10. Fritid og sosiale medier

Grammatikk

 • vokabular
 • verb i presens 
 
Læringsmål
 • å  kunne snakke dine fritidsinteressene
 • å  kunne fortelle om dine planer for helgen eller en ferie
 • å kunne uttrykke dine meninger om sosiale medier


 
Domene
Personlig 
23 Nov
18:00
Duration: 1h 30m
23 Nov
18:45

14. Historie: Norge før og etter oljen

Online
23 Nov 18:45

Yngvil Vatn Guttu

Online class

14. Historie: Norge før og etter oljen

Vi jobber med
 • s-passiv
 • intonasjon
 • trykk

Læringsmål
 • Å få innblikk i Norges historie og dagsaktuelle temaer
 • Kunne delta i en samtale om kjente emner uttrykke personlige meninger og begrunne disse samt og utveksle opplysninger om emner.
Domene
Offentlig
23 Nov
18:45
Duration: 1h 30m
23 Nov
19:30

7. Vocabulary: Vi snakker samme to og to

Online
23 Nov 19:30

Kari Hennum

Online class

7. Vocabulary: Vi snakker samme to og to

Grammar
 • Useful words and phrases 
 • Personal pronouns 
 • Questions without question words

Learning objectives
 •  Learning useful words and phrases 
 • Being able to use  personal pronouns 
 • Being able to make questions without question words
 Practicing pronunciation of words and sentences  
23 Nov
19:30
Duration: One hour
23 Nov
21:00

Søknad og jobbintervju

Online
23 Nov 21:00

Nancy Øvrehus

Online class

Søknad og jobbintervju

Vi jobber med
 • Vokabular
 • Adjektiviske leddsetninger og fraser
 • Tekstbinding og -struktur 

Læringsmål
 • Kunne holde en klar og forberedt presentasjon av deg selv
 • Kunne tilpasse språket til situasjonen
 • Kunne skrive et formelt men personlig brev (søknad)

Domene
Arbeidslivsdomenet

23 Nov
21:00
Duration: One hour
23 Nov
21:30

6. Vocabulary and sentence structure: Daglige rutiner

Online
23 Nov 21:30

Kari Hennum

Online class

6. Vocabulary and sentence structure: Daglige rutiner

Grammar
 •  Numbers  
 • Adverbial time phrases  
 • Sentence structure
 • Personal pronouns
   
   
Learning objectives
 • Practicing talking and writing about your daily routines
 • Learning and using common words

 
 Domene
Personlig 
23 Nov
21:30
Duration: One hour

Sat 25 November

Time
Lesson
Teacher
25 Nov
11:00

3. Numbers: 1, 2, 3, 4 .. - kan du telle på norsk? 🔢

Online
25 Nov 11:00

Milan Tosic

Online class

3. Numbers: 1, 2, 3, 4 .. - kan du telle på norsk? 🔢

Grammar
 • Numbers  
 • Pronounce (pronunciation) special numbers with 3,4,7 and 8
 • Simple math words for +, -, x ,: 


 Learning objectives 
 • Learning the numbers in Norwegian 
 • Practicing to use numbers
 • Practicing to pronounce the numbers correctly 

25 Nov
11:00
Duration: One hour
25 Nov
12:10

9. Klima og årstider

Online
25 Nov 12:10

Milan Tosic

Online class

9. Klima og årstider

 Grammatikk
 
 • formelt subjekt
 • vokabular
 • adjektiv
 
Læringsmål
 • kunne ha korte samtaler om vær og klima
 • kunne fortelle om klimaet i Norge og annet klima du kjenner til
 • snakke om klesplagg og aktiviteter knyttet til de ulike årstidene

Domen
Offentlig
25 Nov
12:10
Duration: One hour
25 Nov
13:25

18. Grammatikk: Rettskrivning

Online
25 Nov 13:25

Pia Lorentzen Skjennum

Online class

18. Grammatikk: Rettskrivning

Vi går gjennom typiske skrivefeil og ser på rettskrivningsregler.

25 Nov
13:25
Duration: One hour

Mon 27 November

Time
Lesson
Teacher
27 Nov
09:00

11. Vocabulary and listening skills: Været ☀️ ❄️ ☁️ ☔️

Online
27 Nov 09:00

Nancy Øvrehus

Online class

11. Vocabulary and listening skills: Været ☀️ ❄️ ☁️ ☔️

Grammar
 • Formal subject
 • Verbs

 Learning objectives 
 • Being able to small talk about the weather
 • Being able to describe the weather
 • Being able to understand the weather forecast


 

27 Nov
09:00
Duration: One hour
27 Nov
18:00

11. Et nytt liv

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
27 Nov 18:00

Nancy Øvrehus

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

11. Et nytt liv

Grammatikk
eiendomsord
genitiv
ordenstall
årstall

Læringsmål
 • kunne uttrykke dine følelser
 • kunne snakke om planer 
 • kunne gi og få råd og tips

27 Nov
18:00
Duration: 1h 30m
27 Nov
18:00

11. Vocabulary and listening skills: Været ☀️ ❄️ ☁️ ☔️

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
27 Nov 18:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

11. Vocabulary and listening skills: Været ☀️ ❄️ ☁️ ☔️

Grammar
 • Formal subject
 • Verbs

 Learning objectives 
 • Being able to small talk about the weather
 • Being able to describe the weather
 • Being able to understand the weather forecast


 

27 Nov
18:00
Duration: 1h 30m
27 Nov
18:45

15. Verb: Hvis jeg var rik, ville jeg ha

Online
27 Nov 18:45

Yngvil Vatn Guttu

Online class

15. Verb: Hvis jeg var rik, ville jeg ha

Grammatikk
 • verb
 • uttrykk for framtidsplaner og -ønsker

Læringsmål
 • å kunne uttrykke deg om hypotetiske tilfeller
 • å kunne fortelle om dine framtidsplaner og -ønsker

Domene
Personlig og arbeidsliv
27 Nov
18:45
Duration: One hour
27 Nov
19:45

16. Nouns, prepositions and possessives: Bolig og møbler 🏠

Online
27 Nov 19:45

Milan Tosic

Online class

16. Nouns, prepositions and possessives: Bolig og møbler 🏠


Grammar
 • Nouns  
 • Prepositions  
 • Possessives

 Learning objectives 
 • Talking about your home 
 • Using prepositions correctly  
 • Describing a picture or a place  
 • Practicing listening skills 

 
 Domene
Personlig
 
27 Nov
19:45
Duration: One hour
27 Nov
20:00

14. Jobbintervju

Online
27 Nov 20:00

Yngvil Vatn Guttu

Online class

14. Jobbintervju

Grammatikk
 • adjektiv
 • setningsstruktur
 • tekstsyntaks

Læringsmål
 • kunne i en i en intervjusituasjon svare på enkle, direkte spørsmål knyttet til egen person
 • kunne fortelle om egen utdanning, arbeidserfaring og jobbønsker
 • kunne forstå hovedpunktene i en jobbannonse knyttet til eget yrke

27 Nov
20:00
Duration: One hour
27 Nov
20:00

8. Ordforråd: Ytringsfrihet og media

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
27 Nov 20:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

8. Ordforråd: Ytringsfrihet og media

Vi snakker sammen om i hvilken grad journalister her ytringsfrihet. Du vil få muligheten til å fortelle om dine meninger og begrunne dem. 
27 Nov
20:00
Duration: 1h 30m
27 Nov
21:00

11. Vocabulary and listening skills: Været ☀️ ❄️ ☁️ ☔️

Online
27 Nov 21:00

Milan Tosic

Online class

11. Vocabulary and listening skills: Været ☀️ ❄️ ☁️ ☔️

Grammar
 • Formal subject
 • Verbs

 Learning objectives 
 • Being able to small talk about the weather
 • Being able to describe the weather
 • Being able to understand the weather forecast


 

27 Nov
21:00
Duration: One hour

Tue 28 November

Time
Lesson
Teacher
28 Nov
09:00

11. Et nytt liv

Online
28 Nov 09:00

Nancy Øvrehus

Online class

11. Et nytt liv

Grammatikk
eiendomsord
genitiv
ordenstall
årstall

Læringsmål
 • kunne uttrykke dine følelser
 • kunne snakke om planer 
 • kunne gi og få råd og tips

28 Nov
09:00
Duration: One hour
28 Nov
12:35

15. Nouns possessives and verbs: Min utdanning 🎓

Online
28 Nov 12:35

Kari Hennum

Online class

15. Nouns possessives and verbs: Min utdanning 🎓

Grammar
 • Vocabulary about education  
 • Nouns  
 • Possessives 
 •  er and har 

 Learning objectives 
 • Practicing talking about your education background 
 • Learning about the Norwegian education system 
 
Domene
Opplæring


28 Nov
12:35
Duration: One hour
28 Nov
18:00

5. Litt om Norge

Online
28 Nov 18:00

Kari Hennum

Online class

5. Litt om Norge

Grammatikk
 • Det-setninger
 • setningsadverb

Læringsmål
 • få litt faktakunnskap om Norge
 • kunne fortelle om ditt hjemland
 • kunne uttrykke meninger om Norge


28 Nov
18:00
Duration: One hour
28 Nov
19:30

1. Vocabulary: Hei, jeg heter - enkel samtale på norsk 👋

Online
28 Nov 19:30

Kari Hennum

Online class

1. Vocabulary: Hei, jeg heter - enkel samtale på norsk 👋

Grammar
 • Nouns 
 • Personal pronouns  
 • Question words 
 • Present tense

 Learning objectives
Presenting yourself in Norwegian
 • Saying your name 
 • Saying where you are from 
 • Saying where you live 
 • Saying what you do 
 • Saying if you are married/single/ divorced etc. 
 • Saying if you have children 

 

 
 Domene
Personlig 

28 Nov
19:30
Duration: One hour
28 Nov
20:00

11. Norsk kultur og språk: Uformelle regler i arbeidslivet

Online
28 Nov 20:00

Pia Lorentzen Skjennum

Online class

11. Norsk kultur og språk: Uformelle regler i arbeidslivet

Vi ser på uformelle regler i arbeidslivet og snakker sammen om dem.
28 Nov
20:00
Duration: 1h 30m

Wed 29 November

Time
Lesson
Teacher
29 Nov
18:00

15. Kultur, roller og forventninger i arbeidslivet

Online
29 Nov 18:00

Nancy Øvrehus

Online class

15. Kultur, roller og forventninger i arbeidslivet

Grammatikk
 • verb: synes, tror, mener, tenker
 • substantiviske leddsetninger: at

Læringsmål
 • kunne lese og forstå tekster om egen arbeidssituasjon 
 • kunne enkelt uttrykke meninger og synspunkter 

29 Nov
18:00
Duration: One hour
29 Nov
18:00

12. Vocabulary: Jeg føler meg dårlig/lykkelig/ syk/ trist 😪😷😟😀

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
29 Nov 18:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

12. Vocabulary: Jeg føler meg dårlig/lykkelig/ syk/ trist 😪😷😟😀

Grammar 
 •  Adjectives  
 • Reflexive pronouns

 Learning objectives 
 • Practicing talking about how you feel  
 • Practicing talking to your doctor about your health 

 Domene
Personlig og offentlig 
29 Nov
18:00
Duration: 1h 30m
29 Nov
18:00

6. Adjektiviske leddsetninger: Beskriv bildet - Hva ser du?

Online
29 Nov 18:00

Milan Tosic

Online class

6. Adjektiviske leddsetninger: Beskriv bildet - Hva ser du?

Sammen beskriver vi bildet ved hjelp av "som-setninger".
29 Nov
18:00
Duration: One hour
29 Nov
20:00

9. Ordforråd: Hva synes du er typisk norsk?

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
29 Nov 20:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

9. Ordforråd: Hva synes du er typisk norsk?

Vi snakker sammen om norsk kultur og sedvaner og sammenligner med andre kulturer og land.

29 Nov
20:00
Duration: 1h 30m
29 Nov
21:45

16. Veien videre; B1

Online
29 Nov 21:45

Milan Tosic

Online class

16. Veien videre; B1

Læringsmål
 • å få en oversikt over hvilke språkhandlinger du har lært i løpet av A2 kurset og hva du vil oppnå ved å fortsette på B1.

29 Nov
21:45
Duration: One hour

Thu 30 November

Time
Lesson
Teacher
30 Nov
09:00

8. I butikken

Online
30 Nov 09:00

Kari Hennum

Online class

8. I butikken

Grammatikk

 •  adjektivet åpent
 • indirekte tale: at, om

Læringsmål
 • kunne gjenfortelle hovedinnholdet i en ytring eller enkel tekst
 • kunne formidle enkel informasjon
 • kunne forklare hva en liker og ikke liker
 • kunne gi uttrykk for reaksjoner

30 Nov
09:00
Duration: One hour
30 Nov
12:30

1.Hva er nivå B1 kontra nivå A2?

Online
30 Nov 12:30

Pia Lorentzen Skjennum

Online class

1.Hva er nivå B1 kontra nivå A2?

Vi blir kjent og går gjennom hva du bør kunne når du er ferdig med dette kurset.
Vi ser også på eksempelsvar på kompetansenorge.no og sammenligner svar på nivå A2 og nivå B1.
30 Nov
12:30
Duration: One hour
30 Nov
18:00

6. Boligen min

Online
30 Nov 18:00

Kari Hennum

Online class

6. Boligen min

Grammatikk
 • adjektiv, komparativ og superlativ
 • stedspreposisjoner
 • setninger med derfor og fordi
 • eiendomsord

Læringsmål

 • kunne gi uttrykk for meninger
 • kunne beskrive bosted og boforhold
 • kunne sammenligne 
 • kunne forklare hva en liker eller ikke liker

30 Nov
18:00
Duration: One hour
30 Nov
18:45

16. Ordforråd: Avfallshåndtering

Online
30 Nov 18:45

Yngvil Vatn Guttu

Online class

16. Ordforråd: Avfallshåndtering

Grammatikk
 • vokabular
 • bruk av intonasjon og trykk i en diskusjon

Læringsmål
 • å kunne følge og forstå en nyhetssending
 • å kunne uttrykke deg om dagsaktuelle saker

Domene
Offentlig
30 Nov
18:45
Duration: 1h 30m
30 Nov
19:30

2. Nouns: Egen person og familie

Online
30 Nov 19:30

Kari Hennum

Online class

2. Nouns: Egen person og familie

Grammar
 • Indefinite article
 • Definite forms  
 • Plural forms 

 Learning objectives 
 • Getting knowledge of how and when to use the indefinite and the definite forms 
 •  Learning useful nouns in different forms 

 Do before the lesson 
30 Nov
19:30
Duration: One hour
30 Nov
19:30

12. Vocabulary: Jeg føler meg dårlig/lykkelig/ syk/ trist 😪😷😟😀

Online
30 Nov 19:30

Kari Hennum

Online class

12. Vocabulary: Jeg føler meg dårlig/lykkelig/ syk/ trist 😪😷😟😀

Grammar 
 •  Adjectives  
 • Reflexive pronouns

 Learning objectives 
 • Practicing talking about how you feel  
 • Practicing talking to your doctor about your health 

 Domene
Personlig og offentlig 
30 Nov
19:30
Duration: One hour
30 Nov
21:00

Den norske sjefen

Online
30 Nov 21:00

Nancy Øvrehus

Online class

Den norske sjefen

Vi jobber med
 • Synonymer
 • Sammenlikne
 • Tekstsyntaks

Læringsmål
 • Kunne lese og forstå artikler 
 • Kunne skrive en saklig tekst samt gi uttrykk for og argumentere for eget syn på saken

Domene
Arbeidslivsdomenet


30 Nov
21:00
Duration: One hour
30 Nov
21:30

7. Vocabulary: Vi snakker samme to og to

30 Nov 21:30

Kari Hennum

Address

View on Map

7. Vocabulary: Vi snakker samme to og to

Grammar
 • Useful words and phrases 
 • Personal pronouns 
 • Questions without question words

Learning objectives
 •  Learning useful words and phrases 
 • Being able to use  personal pronouns 
 • Being able to make questions without question words
 Practicing pronunciation of words and sentences  
30 Nov
21:30
Duration: One hour

Sat 02 December

Time
Lesson
Teacher
02 Dec
11:00

9. Verbs: Hva gjorde du i går?

Online
02 Dec 11:00

Milan Tosic

Online class

9. Verbs: Hva gjorde du i går?


Grammar
 • Verbs in past tense
 • Telling about events in the past 

 Learning objectives
telling about events in the past 

02 Dec
11:00
Duration: One hour
02 Dec
13:25

30. Veien videre; nivå B2

Online
02 Dec 13:25

Nancy Øvrehus

Online class

30. Veien videre; nivå B2

Vi går gjennom hva du bør kunne nå som du har fullført kurset, og hva du kan lære på B2-kurset.
02 Dec
13:25
Duration: One hour

Mon 04 December

Time
Lesson
Teacher
04 Dec
09:00

15. Nouns possessives and verbs: Min utdanning 🎓

Online
04 Dec 09:00

Nancy Øvrehus

Online class

15. Nouns possessives and verbs: Min utdanning 🎓

Grammar
 • Vocabulary about education  
 • Nouns  
 • Possessives 
 •  er and har 

 Learning objectives 
 • Practicing talking about your education background 
 • Learning about the Norwegian education system 
 
Domene
Opplæring


04 Dec
09:00
Duration: One hour
04 Dec
18:00

12. Skole og utdanning i Norge

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
04 Dec 18:00

Nancy Øvrehus

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

12. Skole og utdanning i Norge

Grammatikk
 • Ordstilling i leddsetninger
 • preteritum perfektum 

Læringsmål
 • bli kjent med utdanningssystemet i Norge
 • bli kjent med dine utdanningsmuligheter i Norge
 • kunne fortelle om egen utdanning og planer og ønsker for fremtiden

04 Dec
18:00
Duration: One hour
04 Dec
18:00

14. Vocabulary; Min jobb

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
04 Dec 18:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

14. Vocabulary; Min jobb

Grammar
 •  Nouns
 •  Definite and indefinite  pronouns  
 • Possessives, min, din, sin 

 Learning objectives 
 • Knowing the words for different professions in Norwegian  
 • Practicing talking about your job or profession
 
 Domene
Arbeidsliv
 
04 Dec
18:00
Duration: 1h 30m
04 Dec
18:45

17. Barneoppdragelse

Online
04 Dec 18:45

Yngvil Vatn Guttu

Online class

17. Barneoppdragelse

Grammatikk
 • preposisjoner
 • vokabular

Læringsmål
 • ha stort nok ordforråd og gode nok ferdigheter til å snakke om familie
 •  kunne bruke frekvente preposisjonsuttrykk rimelig korrekt
 • kunne uttrykke synspunkter og begrunne disse

Gjør før timen

Les: https://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=479

Domene
Personlig
04 Dec
18:45
Duration: One hour
04 Dec
19:45

13. Verbs and nouns: Fritidsaktiviteter II Jeg liker å lese bok, lage mat og være med venner

Online
04 Dec 19:45

Milan Tosic

Online class

13. Verbs and nouns: Fritidsaktiviteter II Jeg liker å lese bok, lage mat og være med venner


Grammar
 •  Verbs
 • Nouns

 Learning objective 
 • Practicing talking about yourself and your interests 

 Domene
Personlig

04 Dec
19:45
Duration: One hour
04 Dec
20:00

10. Fritid og sosiale medier

Online
04 Dec 20:00

Yngvil Vatn Guttu

Online class

10. Fritid og sosiale medier

Grammatikk

 • vokabular
 • verb i presens 
 
Læringsmål
 • å  kunne snakke dine fritidsinteressene
 • å  kunne fortelle om dine planer for helgen eller en ferie
 • å kunne uttrykke dine meninger om sosiale medier


 
Domene
Personlig 
04 Dec
20:00
Duration: One hour
04 Dec
20:00

10. Ordforråd: CV og jobbintervju

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
04 Dec 20:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

10. Ordforråd: CV og jobbintervju

Grammatikk
 • adjektiv
 • adjektiviske leddsetninger

Læringsmål
å kunne presentere deg selv og  og egen kompetanse og  svare på spørsmål i forbindelse med et jobbintervju

Domene
Arbeidsliv

04 Dec
20:00
Duration: 1h 30m
04 Dec
21:00

14. Vocabulary; Min jobb

Online
04 Dec 21:00

Milan Tosic

Online class

14. Vocabulary; Min jobb

Grammar
 •  Nouns
 •  Definite and indefinite  pronouns  
 • Possessives, min, din, sin 

 Learning objectives 
 • Knowing the words for different professions in Norwegian  
 • Practicing talking about your job or profession
 
 Domene
Arbeidsliv
 
04 Dec
21:00
Duration: One hour

Tue 05 December

Time
Lesson
Teacher
05 Dec
09:00

14. Jobbintervju

Online
05 Dec 09:00

Nancy Øvrehus

Online class

14. Jobbintervju

Grammatikk
 • adjektiv
 • setningsstruktur
 • tekstsyntaks

Læringsmål
 • kunne i en i en intervjusituasjon svare på enkle, direkte spørsmål knyttet til egen person
 • kunne fortelle om egen utdanning, arbeidserfaring og jobbønsker
 • kunne forstå hovedpunktene i en jobbannonse knyttet til eget yrke

05 Dec
09:00
Duration: One hour
05 Dec
12:35

1. Vocabulary: Hei, jeg heter - enkel samtale på norsk 👋

Online
05 Dec 12:35

Kari Hennum

Online class

1. Vocabulary: Hei, jeg heter - enkel samtale på norsk 👋

Grammar
 • Nouns 
 • Personal pronouns  
 • Question words 
 • Present tense

 Learning objectives
Presenting yourself in Norwegian
 • Saying your name 
 • Saying where you are from 
 • Saying where you live 
 • Saying what you do 
 • Saying if you are married/single/ divorced etc. 
 • Saying if you have children 

 

 
 Domene
Personlig 

05 Dec
12:35
Duration: One hour
05 Dec
18:00

7. Livsstil og kosthold

Online
05 Dec 18:00

Kari Hennum

Online class

7. Livsstil og kosthold

Grammatikk
 • ordforståelse
 • adjektiv vs adverb

Læringsmål

 • kunne oppfatte noen hovedpunkter fra nyheter på TV
 • kunne delta i samtaler om felles opplevelser og gi uttrykk for meninger og følelser på en enkel måte
 • kunne lese og forstå enkle tekster om kjente emner

05 Dec
18:00
Duration: One hour
05 Dec
19:30

4. Verbs: Fritidsaktiviteter

Online
05 Dec 19:30

Kari Hennum

Online class

4. Verbs: Fritidsaktiviteter

Grammar
 •  Infinitive  
 • Present tense  
 • Future tense 

 Learning objectives 
 • Being able to use verbs to tell what you are doing and what you like to do  
 • Being able to use modal verbs to express yourself 
 
 Domene
Personlig 
05 Dec
19:30
Duration: One hour
05 Dec
20:00

2. Substantiv: Ubestemt eller bestemt form?

05 Dec 20:00

Pia Lorentzen Skjennum

Address

View on Map

2. Substantiv: Ubestemt eller bestemt form?

Grammatikk
 • substantiv
 • tekstbinding
 • eiendomsord

Læringsmål
 • kunne skrive sammenhengende tekster om kjente emner
 • kunne gjengi et hendelsesforløp som en sammenhengende framstilling 

Oppgaver til timen:

Hvor:
Medlemssiden på lingu.no
Kurs: Grammatikk- og skrivekurs B1
Oppgaver: 8. Ubestemt og bestemt form i skriving og 9. Ubestemt og bestemt form

05 Dec
20:00
Duration: 1h 30m

Wed 06 December

Time
Lesson
Teacher
06 Dec
18:00

11. Et nytt liv

Online
06 Dec 18:00

Nancy Øvrehus

Online class

11. Et nytt liv

Grammatikk
eiendomsord
genitiv
ordenstall
årstall

Læringsmål
 • kunne uttrykke dine følelser
 • kunne snakke om planer 
 • kunne gi og få råd og tips

06 Dec
18:00
Duration: One hour
06 Dec
18:00

15. Nouns possessives and verbs: Min utdanning 🎓

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
06 Dec 18:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

15. Nouns possessives and verbs: Min utdanning 🎓

Grammar
 • Vocabulary about education  
 • Nouns  
 • Possessives 
 •  er and har 

 Learning objectives 
 • Practicing talking about your education background 
 • Learning about the Norwegian education system 
 
Domene
Opplæring


06 Dec
18:00
Duration: 1h 30m
06 Dec
18:00

12. Verb: Skal eller kommer til å ?

Online
06 Dec 18:00

Milan Tosic

Online class

12. Verb: Skal eller kommer til å ?

Vi ser på når vi kan bruke "skal" og når vi bør bruke "kommer til å".
06 Dec
18:00
Duration: One hour
06 Dec
19:30

15. Nouns possessives and verbs: Min utdanning 🎓

Online
06 Dec 19:30

Kari Hennum

Online class

15. Nouns possessives and verbs: Min utdanning 🎓

Grammar
 • Vocabulary about education  
 • Nouns  
 • Possessives 
 •  er and har 

 Learning objectives 
 • Practicing talking about your education background 
 • Learning about the Norwegian education system 
 
Domene
Opplæring


06 Dec
19:30
Duration: One hour
06 Dec
20:00

11. Norsk kultur og språk: Uformelle regler i arbeidslivet

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
06 Dec 20:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

11. Norsk kultur og språk: Uformelle regler i arbeidslivet

Vi ser på uformelle regler i arbeidslivet og snakker sammen om dem.
06 Dec
20:00
Duration: 1h 30m
06 Dec
21:45

13. Jobbsøking og CV

Online
06 Dec 21:45

Milan Tosic

Online class

13. Jobbsøking og CV

Grammatikk
 
 • ordforråd
 • modalverb
 • perfektum partisipp 
 • adjektiv
 • adjektiviske leddsetninger: som
 
   Læringsmål
 •  kunne i en intervjusituasjon svare på enkle, direkte spørsmål knyttet til egen person
 •   kunne enkelt fortelle utdanning og arbeidserfaring

Gjør før timen
 
Member page
 Se video ”Hvordan søke jobb i Norge” og ”Jobbintervju” i leksjonen som heter Arbeid og utdanning.
 
Domene
Arbeidsliv

06 Dec
21:45
Duration: One hour

Thu 07 December

Time
Lesson
Teacher
07 Dec
09:00

10. Fritid og sosiale medier

Online
07 Dec 09:00

Kari Hennum

Online class

10. Fritid og sosiale medier

Grammatikk

 • vokabular
 • verb i presens 
 
Læringsmål
 • å  kunne snakke dine fritidsinteressene
 • å  kunne fortelle om dine planer for helgen eller en ferie
 • å kunne uttrykke dine meninger om sosiale medier


 
Domene
Personlig 
07 Dec
09:00
Duration: One hour
07 Dec
12:30

3. Ordforråd: Eldreomsorg

Online
07 Dec 12:30

Pia Lorentzen Skjennum

Online class

3. Ordforråd: Eldreomsorg

Vi snakker sammen om eldreomsorgen i Norge og i andre land.
07 Dec
12:30
Duration: One hour
07 Dec
18:00

8. I butikken

Online
07 Dec 18:00

Kari Hennum

Online class

8. I butikken

Grammatikk

 •  adjektivet åpent
 • indirekte tale: at, om

Læringsmål
 • kunne gjenfortelle hovedinnholdet i en ytring eller enkel tekst
 • kunne formidle enkel informasjon
 • kunne forklare hva en liker og ikke liker
 • kunne gi uttrykk for reaksjoner

07 Dec
18:00
Duration: One hour
07 Dec
18:00

14. Jobbintervju

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
07 Dec 18:00

Nancy Øvrehus

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

14. Jobbintervju

Grammatikk
 • adjektiv
 • setningsstruktur
 • tekstsyntaks

Læringsmål
 • kunne i en i en intervjusituasjon svare på enkle, direkte spørsmål knyttet til egen person
 • kunne fortelle om egen utdanning, arbeidserfaring og jobbønsker
 • kunne forstå hovedpunktene i en jobbannonse knyttet til eget yrke

07 Dec
18:00
Duration: One hour
07 Dec
18:45

19. Innvandring og utvandring

Online
07 Dec 18:45

Yngvil Vatn Guttu

Online class

19. Innvandring og utvandring

Grammatikk:
 • Substantiv
 • Helsetninger og setninger med "det".


07 Dec
18:45
Duration: 1h 30m
07 Dec
19:30

5. Time: Hva er klokken? 🕐 🕘 🕞

07 Dec 19:30

Kari Hennum

Address

View on Map

5. Time: Hva er klokken? 🕐 🕘 🕞

Grammar
 •  Numbers  
 • Sentence structure 

 Learning objectives 
 •  Telling time in Norwegian  
 •  Practicing placing the verb in the correct place in the sentence 

 Do before lesson:
Norskbloggen - Read https://norskbloggen.no/hva-er-klokken/

Domene
Personlig
 
07 Dec
19:30
Duration: One hour
07 Dec
21:00

Utdanning og vitenskap

Online
07 Dec 21:00

Nancy Øvrehus

Online class

Utdanning og vitenskap

Vi jobber med
 • Vokabular/synonymer
 • Preposisjoner
 • Debattinnlegg

Læringsmål
Kunne presentere en sak eller en problemstilling  og argumentere for eget syn på saken
Kunne lese med stor grad av selvstendighet og bruke hensiktsmessige lesestrategier etter  teksttype og formål
Kunne gi nyanserte og presise beskrivelse

Domene
Opplæringsdomenet
07 Dec
21:00
Duration: One hour
07 Dec
21:30

8. Verbs and sentence structure: Hva skal du i helgen?

Online
07 Dec 21:30

Kari Hennum

Online class

8. Verbs and sentence structure: Hva skal du i helgen?

Grammar
 • Future tense 
 • Sentence structure

 Learning objectives 
 • Practicing talking about the future plans
 • Practicing having a conversation in Norwegian
 
Domene
Personlig 
07 Dec
21:30
Duration: One hour

Sat 09 December

Time
Lesson
Teacher
09 Dec
11:00

3. Numbers: 1, 2, 3, 4 .. - kan du telle på norsk? 🔢

Online
09 Dec 11:00

Milan Tosic

Online class

3. Numbers: 1, 2, 3, 4 .. - kan du telle på norsk? 🔢

Grammar
 • Numbers  
 • Pronounce (pronunciation) special numbers with 3,4,7 and 8
 • Simple math words for +, -, x ,: 


 Learning objectives 
 • Learning the numbers in Norwegian 
 • Practicing to use numbers
 • Practicing to pronounce the numbers correctly 

09 Dec
11:00
Duration: One hour
09 Dec
12:10

3. Personlig økonomi

Online
09 Dec 12:10

Milan Tosic

Online class

3. Personlig økonomi

Grammatikk
 • ordforståelse
 • adjektiv
 • setninger med hvis og fordi

Læringsmål

 • kunne delta i samtaler om felles opplevelser og gi uttrykk for meninger og følelser på en enkel måte
 • kunne lese og forstå enkel skriftlig informasjon i  en enkle avistekster
 • kunne finne fram til og skulle ut spesifikk informasjon i en enkel oversikt som budsjett
 • kunne oppfatte noen hovedpunkter fra nyheter på TV

09 Dec
12:10
Duration: One hour
09 Dec
13:25

18. Grammatikk: Rettskrivning

Online
09 Dec 13:25

Pia Lorentzen Skjennum

Online class

18. Grammatikk: Rettskrivning

Vi går gjennom typiske skrivefeil og ser på rettskrivningsregler.

09 Dec
13:25
Duration: One hour

Mon 11 December

Time
Lesson
Teacher
11 Dec
09:00

2. Nouns: Egen person og familie

Online
11 Dec 09:00

Nancy Øvrehus

Online class

2. Nouns: Egen person og familie

Grammar
 • Indefinite article
 • Definite forms  
 • Plural forms 

 Learning objectives 
 • Getting knowledge of how and when to use the indefinite and the definite forms 
 •  Learning useful nouns in different forms 

 Do before the lesson 
11 Dec
09:00
Duration: One hour
11 Dec
18:00

15. Kultur, roller og forventninger i arbeidslivet

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
11 Dec 18:00

Nancy Øvrehus

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

15. Kultur, roller og forventninger i arbeidslivet

Grammatikk
 • verb: synes, tror, mener, tenker
 • substantiviske leddsetninger: at

Læringsmål
 • kunne lese og forstå tekster om egen arbeidssituasjon 
 • kunne enkelt uttrykke meninger og synspunkter 

11 Dec
18:00
Duration: One hour
11 Dec
18:45

20. Ordforråd: Drømmejobben

Online
11 Dec 18:45

Yngvil Vatn Guttu

Online class

20. Ordforråd: Drømmejobben

Grammatikk
 • adjektiv

Læringsmål
 • kunne uttrykke dine planer og ønsker 
 • kunne fortelle om dine egenskaper og din kompetanse
 • få kjennskap til rettigheter og plikter i arbeidslivet

Gjør før timen
Tenk på hva din drømmejobb er og hva som er viktig for at du skal trives i en jobb.

Domene

Arbeidsliv
11 Dec
18:45
Duration: One hour
11 Dec
20:00

12. Skole og utdanning i Norge

Online
11 Dec 20:00

Yngvil Vatn Guttu

Online class

12. Skole og utdanning i Norge

Grammatikk
 • Ordstilling i leddsetninger
 • preteritum perfektum 

Læringsmål
 • bli kjent med utdanningssystemet i Norge
 • bli kjent med dine utdanningsmuligheter i Norge
 • kunne fortelle om egen utdanning og planer og ønsker for fremtiden

11 Dec
20:00
Duration: One hour
11 Dec
20:00

13. Ordforråd: Pauseprat

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
11 Dec 20:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

13. Ordforråd: Pauseprat

Vi later som vi er på jobb og har lunsjpause …- Hva snakker vi om?
11 Dec
20:00
Duration: 1h 30m
11 Dec
21:45

16. Nouns, prepositions and possessives: Bolig og møbler 🏠

Online
11 Dec 21:45

Kathrine Kittelsen

Online class

16. Nouns, prepositions and possessives: Bolig og møbler 🏠


Grammar
 • Nouns  
 • Prepositions  
 • Possessives

 Learning objectives 
 • Talking about your home 
 • Using prepositions correctly  
 • Describing a picture or a place  
 • Practicing listening skills 

 
 Domene
Personlig
 
11 Dec
21:45
Duration: One hour

Tue 12 December

Time
Lesson
Teacher
12 Dec
18:00

1. Hva gjorde du i ferien?

Online
12 Dec 18:00

Kari Hennum

Online class

1. Hva gjorde du i ferien?

Grammatikk
 • Verb i preteritum
 • Det-setninger

Læringsmål
 • kunne fortelle om hendelser i fortid
 • kunne ha en samtale om hva du gjorde i ferien

12 Dec
18:00
Duration: One hour
12 Dec
19:30

6. Vocabulary and sentence structure: Daglige rutiner

Online
12 Dec 19:30

Kari Hennum

Online class

6. Vocabulary and sentence structure: Daglige rutiner

Grammar
 •  Numbers  
 • Adverbial time phrases  
 • Sentence structure
 • Personal pronouns
   
   
Learning objectives
 • Practicing talking and writing about your daily routines
 • Learning and using common words

 
 Domene
Personlig 
12 Dec
19:30
Duration: One hour
12 Dec
20:00

4. Ordforråd: Likestilling - (hva synes du?)

Online
12 Dec 20:00

Pia Lorentzen Skjennum

Online class

4. Ordforråd: Likestilling - (hva synes du?)

Vi snakker om likestilling og øver på å  bruke fraser som  "jeg synes" ,"jeg tror" ,"jeg mener" og "uenig/enig i" "enig/enig om for å uttrykke meninger.
12 Dec
20:00
Duration: 1h 30m

Wed 13 December

Time
Lesson
Teacher
13 Dec
18:00

14. Jobbintervju

Online
13 Dec 18:00

Nancy Øvrehus

Online class

14. Jobbintervju

Grammatikk
 • adjektiv
 • setningsstruktur
 • tekstsyntaks

Læringsmål
 • kunne i en i en intervjusituasjon svare på enkle, direkte spørsmål knyttet til egen person
 • kunne fortelle om egen utdanning, arbeidserfaring og jobbønsker
 • kunne forstå hovedpunktene i en jobbannonse knyttet til eget yrke

13 Dec
18:00
Duration: One hour
13 Dec
18:00

6. Adjektiviske leddsetninger: Beskriv bildet - Hva ser du?

Online
13 Dec 18:00

Milan Tosic

Online class

6. Adjektiviske leddsetninger: Beskriv bildet - Hva ser du?

Sammen beskriver vi bildet ved hjelp av "som-setninger".
13 Dec
18:00
Duration: One hour
13 Dec
19:30

11. Vocabulary and listening skills: Været ☀️ ❄️ ☁️ ☔️

Online
13 Dec 19:30

Kari Hennum

Online class

11. Vocabulary and listening skills: Været ☀️ ❄️ ☁️ ☔️

Grammar
 • Formal subject
 • Verbs

 Learning objectives 
 • Being able to small talk about the weather
 • Being able to describe the weather
 • Being able to understand the weather forecast


 

13 Dec
19:30
Duration: One hour
13 Dec
20:00

14. Historie: Norge før og etter oljen

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
13 Dec 20:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

14. Historie: Norge før og etter oljen

Vi jobber med
 • s-passiv
 • intonasjon
 • trykk

Læringsmål
 • Å få innblikk i Norges historie og dagsaktuelle temaer
 • Kunne delta i en samtale om kjente emner uttrykke personlige meninger og begrunne disse samt og utveksle opplysninger om emner.
Domene
Offentlig
13 Dec
20:00
Duration: 1h 30m

Thu 14 December

Time
Lesson
Teacher
14 Dec
09:00

12. Skole og utdanning i Norge

Online
14 Dec 09:00

Kari Hennum

Online class

12. Skole og utdanning i Norge

Grammatikk
 • Ordstilling i leddsetninger
 • preteritum perfektum 

Læringsmål
 • bli kjent med utdanningssystemet i Norge
 • bli kjent med dine utdanningsmuligheter i Norge
 • kunne fortelle om egen utdanning og planer og ønsker for fremtiden

14 Dec
09:00
Duration: One hour
14 Dec
12:30

5 Ordforråd: Kropp, helse og kosthold

Online
14 Dec 12:30

Pia Lorentzen Skjennum

Online class

5 Ordforråd: Kropp, helse og kosthold

Vi snakker sammen om hva som er et sunt kosthold og en sunn livsstil og om usunne vaner.
14 Dec
12:30
Duration: One hour
14 Dec
18:00

2. Familie og boformer

Online
14 Dec 18:00

Kari Hennum

Online class

2. Familie og boformer

Grammatikk
 • bestemt og ubestemt form av substantivet
 • eiendomsord
 • bøying av familieord


Læringsmål
 • kunne bruke en rekke uttrykk og enkeltstående setninger for å beskrive egen familie
 • kunne utveksle direkte og enkel informasjon og egen familie og kunne forstå ytringer og tekster som kjente emner

14 Dec
18:00
Duration: One hour
14 Dec
18:45

21. Ordforråd: Gi og ta muntlige instrukser og beskjeder.

Online
14 Dec 18:45

Yngvil Vatn Guttu

Online class

21. Ordforråd: Gi og ta muntlige instrukser og beskjeder.

Vi jobber med
 • imperativ
 • muntlig interaksjon
 • vokabular 

Læringsmål
 • Kunne gi en relativt detaljert beskrivelse og svare på oppfølgings spørsmål 
 • Kan forstå detaljerte anvisninger(instruksjon)

14 Dec
18:45
Duration: 1h 30m
14 Dec
19:30

7. Vocabulary: Vi snakker samme to og to

14 Dec 19:30

Kari Hennum

Address

View on Map

7. Vocabulary: Vi snakker samme to og to

Grammar
 • Useful words and phrases 
 • Personal pronouns 
 • Questions without question words

Learning objectives
 •  Learning useful words and phrases 
 • Being able to use  personal pronouns 
 • Being able to make questions without question words
 Practicing pronunciation of words and sentences  
14 Dec
19:30
Duration: One hour
14 Dec
21:00

Norsk politikk

Online
14 Dec 21:00

Nancy Øvrehus

Online class

Norsk politikk

Vi jobber med
 • Partisipper
 • Vokabular 

Læringsmål
 • Kunne utforme et klart argument og gå noe i dybden ved å utvikle og underbygge synspunktene sine 
 • Få innblikk i norsk politikk og dagsaktuelle temaer

Domene
Offentlig

14 Dec
21:00
Duration: One hour
14 Dec
21:30

10. Vocabulary: Vi er i butikken (Mat og klær) 🍕

Online
14 Dec 21:30

Kari Hennum

Online class

10. Vocabulary: Vi er i butikken (Mat og klær) 🍕

Grammar
 • Adjectives  
 • Numbers
 • Vocabulary

 Learning objectives
Learning words and phrases to use when shopping in Norway

Do before the lesson:
On your member page
 Mat og klær.
 
 Domene
Personlig og offentlig

14 Dec
21:30
Duration: One hour

Sat 16 December

Time
Lesson
Teacher
16 Dec
11:00

9. Verbs: Hva gjorde du i går?

Online
16 Dec 11:00

Kathrine Kittelsen

Online class

9. Verbs: Hva gjorde du i går?


Grammar
 • Verbs in past tense
 • Telling about events in the past 

 Learning objectives
telling about events in the past 

16 Dec
11:00
Duration: One hour
16 Dec
12:10

9. Klima og årstider

Online
16 Dec 12:10

Milan Tosic

Online class

9. Klima og årstider

 Grammatikk
 
 • formelt subjekt
 • vokabular
 • adjektiv
 
Læringsmål
 • kunne ha korte samtaler om vær og klima
 • kunne fortelle om klimaet i Norge og annet klima du kjenner til
 • snakke om klesplagg og aktiviteter knyttet til de ulike årstidene

Domen
Offentlig
16 Dec
12:10
Duration: One hour
16 Dec
13:25

24. Ordforråd: Å sammenligne

Online
16 Dec 13:25

Kathrine Kittelsen

Online class

24. Ordforråd: Å sammenligne

.Grammatikk
 • adjektiv
 • vokabular
 • verb i fortid

Læringsmål
 • kunne uttrykke synspunkter og begrunne disse

Domen
offentlig
16 Dec
13:25
Duration: One hour

Mon 18 December

Time
Lesson
Teacher
18 Dec
20:00

15. Kultur, roller og forventninger i arbeidslivet

Online
18 Dec 20:00

Yngvil Vatn Guttu

Online class

15. Kultur, roller og forventninger i arbeidslivet

Grammatikk
 • verb: synes, tror, mener, tenker
 • substantiviske leddsetninger: at

Læringsmål
 • kunne lese og forstå tekster om egen arbeidssituasjon 
 • kunne enkelt uttrykke meninger og synspunkter 

18 Dec
20:00
Duration: One hour
18 Dec
20:00

15. Verb: Hvis jeg var rik, ville jeg ha

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
18 Dec 20:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

15. Verb: Hvis jeg var rik, ville jeg ha

Grammatikk
 • verb
 • uttrykk for framtidsplaner og -ønsker

Læringsmål
 • å kunne uttrykke deg om hypotetiske tilfeller
 • å kunne fortelle om dine framtidsplaner og -ønsker

Domene
Personlig og arbeidsliv
18 Dec
20:00
Duration: 1h 30m
18 Dec
21:00

10. Vocabulary: Vi er i butikken (Mat og klær) 🍕

Online
18 Dec 21:00

Milan Tosic

Online class

10. Vocabulary: Vi er i butikken (Mat og klær) 🍕

Grammar
 • Adjectives  
 • Numbers
 • Vocabulary

 Learning objectives
Learning words and phrases to use when shopping in Norway

Do before the lesson:
On your member page
 Mat og klær.
 
 Domene
Personlig og offentlig

18 Dec
21:00
Duration: One hour
18 Dec
21:45

13. Verbs and nouns: Fritidsaktiviteter II Jeg liker å lese bok, lage mat og være med venner

Online
18 Dec 21:45

Milan Tosic

Online class

13. Verbs and nouns: Fritidsaktiviteter II Jeg liker å lese bok, lage mat og være med venner

Grammar
 •  Verbs
 • Nouns

 Learning objective 
 • Practicing talking about yourself and your interests 

 Domene
Personlig

18 Dec
21:45
Duration: One hour

Tue 19 December

Time
Lesson
Teacher
19 Dec
18:00

4. Livssyn og tradisjoner

Online
19 Dec 18:00

Kari Hennum

Online class

4. Livssyn og tradisjoner

Grammatikk
 • kvantorer
 • intetkjønnsform av adjektiv
 • ordenstall

Læringsmål
 • kunne fortelle enkelt om opplevelser og hendelser
 • kunne uttrykke egne meninger og følelser på en enkel måte i en samtale
 • bli kjent med norske tradisjoner og kunne fortelle om tradisjoner fra hjemlandet


19 Dec
18:00
Duration: One hour
19 Dec
19:30

8. Verbs and sentence structure: Hva skal du i helgen?

Online
19 Dec 19:30

Kari Hennum

Online class

8. Verbs and sentence structure: Hva skal du i helgen?

Grammar
 • Future tense 
 • Sentence structure

 Learning objectives 
 • Practicing talking about the future plans
 • Practicing having a conversation in Norwegian
 
Domene
Personlig 
19 Dec
19:30
Duration: One hour
19 Dec
20:00

7. Adjektiv: Hva ser du? Beskriv bilde

Online
19 Dec 20:00

Pia Lorentzen Skjennum

Online class

7. Adjektiv: Hva ser du? Beskriv bilde

Vi går hovedregelen og - unntak samsvarsbøying av adjektiv før vi ser på et bilde sammen og prøver å beskrive det ved bruk av adjektiv.
19 Dec
20:00
Duration: 1h 30m

Wed 20 December

Time
Lesson
Teacher
20 Dec
18:00

10. Fritid og sosiale medier

Online
20 Dec 18:00

Nancy Øvrehus

Online class

10. Fritid og sosiale medier

Grammatikk

 • vokabular
 • verb i presens 
 
Læringsmål
 • å  kunne snakke dine fritidsinteressene
 • å  kunne fortelle om dine planer for helgen eller en ferie
 • å kunne uttrykke dine meninger om sosiale medier


 
Domene
Personlig 
20 Dec
18:00
Duration: One hour
20 Dec
18:00

12. Verb: Skal eller kommer til å ?

Online
20 Dec 18:00

Milan Tosic

Online class

12. Verb: Skal eller kommer til å ?

Vi ser på når vi kan bruke "skal" og når vi bør bruke "kommer til å".
20 Dec
18:00
Duration: One hour
20 Dec
20:00

16. Ordforråd: Avfallshåndtering

Madlaveien 10, Stavanger, Norge
20 Dec 20:00

Kathrine Kittelsen

Address

Madlaveien 10, Stavanger, Norge

View on Map

16. Ordforråd: Avfallshåndtering

Grammatikk
 • vokabular
 • bruk av intonasjon og trykk i en diskusjon

Læringsmål
 • å kunne følge og forstå en nyhetssending
 • å kunne uttrykke deg om dagsaktuelle saker

Domene
Offentlig
20 Dec
20:00
Duration: 1h 30m
20 Dec
21:45

16. Veien videre; B1

Online
20 Dec 21:45

Milan Tosic

Online class

16. Veien videre; B1

Læringsmål
 • å få en oversikt over hvilke språkhandlinger du har lært i løpet av A2 kurset og hva du vil oppnå ved å fortsette på B1.

20 Dec
21:45
Duration: One hour

Thu 21 December

Time
Lesson
Teacher
21 Dec
09:00

15. Kultur, roller og forventninger i arbeidslivet

Online
21 Dec 09:00

Kari Hennum

Online class

15. Kultur, roller og forventninger i arbeidslivet

Grammatikk
 • verb: synes, tror, mener, tenker
 • substantiviske leddsetninger: at

Læringsmål
 • kunne lese og forstå tekster om egen arbeidssituasjon 
 • kunne enkelt uttrykke meninger og synspunkter 

21 Dec
09:00
Duration: One hour
21 Dec
12:30

8. Ordforråd: Ytringsfrihet og media

Online
21 Dec 12:30

Pia Lorentzen Skjennum

Online class

8. Ordforråd: Ytringsfrihet og media

Vi snakker sammen om i hvilken grad journalister her ytringsfrihet. Du vil få muligheten til å fortelle om dine meninger og begrunne dem. 
21 Dec
12:30
Duration: One hour
21 Dec
18:45

22. Religion og livssyn

Online
21 Dec 18:45

Yngvil Vatn Guttu

Online class

22. Religion og livssyn

Grammatikk
 • sammensatte substantiv
 • ordforråd

Læringsmål
 • kunne søkelese og trekke ut spesifikk informasjon i faktatekster 
 • kunne uttryke egne synspunkter og forklare og begrunne disse

Gjør før timen
Les: https://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=360

Domene
Offentlig

21 Dec
18:45
Duration: 1h 30m
21 Dec
21:00

Klima og Miljø

Online
21 Dec 21:00

Nancy Øvrehus

Online class

Klima og Miljø

Vi jobber med
Vokabular


Læringsmål
 • Kunne skrive sammendrag av hovedinnholdet
 • Å være kreativ i skriveprosessen

 Domene
Offentlig
21 Dec
21:00
Duration: One hour
21 Dec
21:30

11. Vocabulary and listening skills: Været ☀️ ❄️ ☁️ ☔️

Online
21 Dec 21:30

Kari Hennum

Online class

11. Vocabulary and listening skills: Været ☀️ ❄️ ☁️ ☔️

Grammar
 • Formal subject
 • Verbs

 Learning objectives 
 • Being able to small talk about the weather
 • Being able to describe the weather
 • Being able to understand the weather forecast


 

21 Dec
21:30
Duration: One hour

Thu 04 January

Time
Lesson
Teacher
04 Jan
21:00

Massemedia

Online
04 Jan 21:00

Nancy Øvrehus

Online class

Massemedia

Vi jobber med
 • Formelt subjekt
 • Ord og uttrykk for å begrunne dine synspunkter
 • Leserinnlegg

Læringsmål
 • Kunne hente ut hovedinnholdet fra en tekst og bruke det til i en diskusjon om tema
 • Bli kjent med vær varsom-plakaten
 • Kunnen være aktiv i uformell samtale og  kommentere, vurdere og komme med forslag 
  og synspunkter

 Domene
Offentlig

04 Jan
21:00
Duration: One hour

Thu 11 January

Time
Lesson
Teacher
11 Jan
21:00

Helse

Online
11 Jan 21:00

Nancy Øvrehus

Online class

Helse

Vi jobber med
 • Lytteforståelse
 • Vokabular 

Læringsmål
 • Kunne stille kritiske spørsmål til lesestoff
 •  Kunne gjøre rede for egne meninger i en diskusjon 
  og underbygge dem med relevante forklaringer, argumenter og kommentarer.

 Domene
Offentlig og personlig
11 Jan
21:00
Duration: One hour

Thu 18 January

Time
Lesson
Teacher
18 Jan
21:00

Tv-debatt

Online
18 Jan 21:00

Nancy Øvrehus

Online class

Tv-debatt

Vi jobber med
 • Ord og uttrykk for å dele meninger om en sak
 • Uttrykke uenighet
 • Argumentasjon
 • Ytringssyntaks


Læringsmål
 • Kunne delta aktivt i diskusjoner og argumentere for  egne synspunkter på en nyansert måte
 • Kunne stille spørsmål for å be om utdyping og oppklaring 

18 Jan
21:00
Duration: One hour

Thu 25 January

Time
Lesson
Teacher
25 Jan
21:00

Gjennomgang av norskprøven B2 og Bergenstesten (Test i norsk - høyere nivå)

Online
25 Jan 21:00

Nancy Øvrehus

Online class

Gjennomgang av norskprøven B2 og Bergenstesten (Test i norsk - høyere nivå)

Vi jobber med
Lese-, skrive og lyttestrategier

Læringsmål
Bli kjent med prøveformatet og vurderingsveiledningene
Språkkrav for høyere utdanning

Domene
Opplæringsdomenet
25 Jan
21:00
Duration: One hour