Loading…

Lingu - mer enn en språkskole

Odd2 Odd Bjerga

Lingu - mer enn en språkskole

Monday, February 10, 2014

Vi underviser i mange språk her på Lingu, og flere av våre språklærer er innflyttere (blant annet Felicity som forrige innlegg handlet om).

I tillegg til å være en språkskole ønsker vi å bidra til en bedre expat-tilværelse her i Norge. Derfor arrangerer vi forskjellige arrangementer som blant annet Expat café.

Opprinnelig ble Expat café iverksatt for at nordmenn som lærer et fremmedspråk skal kunne ha et sted å møtes for å praktisere målspråket, men det var flere innflyttere som benyttet seg av tilbudet enn andre og dermed fikk det navnet Expat cafe.  

390039220_JulianGriffin_sm Julian Griffin (engelsklærer i Oslo) satte i gang Lingu Community i 2011. Vi ønsker å få flere til å benytte seg av dette tilbudet, og vi vil gjerne tilby andre type arrangementer der man kan praktisere et målspråk sammen med andre entusiaster.

Alle våre arrangementer er kostnadsfrie og alle er velkomne. Tanken bak er at vi ønsker å være mer enn en språkskole. Vi ønsker å skape et språksamfunn for alle språkentusiastene der ute.