Loading…

Er vi gode nok i engelsk?

Odd2 Odd Bjerga
Er vi gode nok i engelsk? -

Er vi gode nok i engelsk?

Saturday, March 8, 2014

Visste du at:

  • Norske bedrifter taper kontrakter, mister salg og får feilleveranser på grunn av dårlige ferdigheter i engelsk?
  • Nordmenn er dårligst i engelsk i Norden ifølge EPI-undersøkelsen, verdens mest omfattende sammenligning av engelskkunnskaper, (2013)?
  • Dårlig engelsk har stoppet norske artisters utenlandsdrømmer?
  • Det er svært få av de ansatte i norske bedrifter, særlig innen tekniske og økonomiske fag, som har annen språkundervisning enn den de fikk på videregående skole?

ELAN-undersøkelsen (2006) viste at norske og svenske bedrifter har større vansker med kulturforskjeller enn bedrifter i andre land. Dette til tross for at:

  • Engelsk er verdens mest utbredte språk.
  • Engelsk er blitt arbeidsspråket i de største norske bedriftene slik som Aker, Hydro, Statoil.
  • Engelsk er uunnværlig for å drive handel med utlandet.
  • Mange fag- og lærebøker er skrevet på engelsk.
  • Engelsk er helt nødvendig i et samfunn som stadig blir mer internasjonalisert.
  • Manglende språkferdigheter i engelsk kan ene og alene være grunnen til at du ikke får drømmejobben.

    Hilsen oss på  engelskkurs.no