Loading…

Enkel eller dobbel konsonant?

Odd2 Odd Bjerga

Enkel eller dobbel konsonant?

Vi bruker dobbel konsonant for å vise forskjell på lang og kort vokal. Etter kort vokal skriver vi oftest to konsonanter: hatt, samme, bakke.

Tuesday, August 7, 2012

Skal jeg bruke enkel eller dobbel konsonant?

[dropcap]F[/dropcap]or å forstå reglene for bruk av enkel og dobbel konsonant, må vi vite hvilke bokstaver/lyder som kalles vokaler og hvilke som kalles konsonanter.

Det norske alfabetet har 9 vokaler. De andre bokstavene/lydene er konsonanter. De norske vokalene er a-e-i-o-u-y-æ-ø-å. Vi bruker dobbel konsonant for å vise forskjell på lang og kort vokal.

Etter lang vokal skriver vi én konsonant: hat, same, bake, lete, pen Etter kort vokal skriver vi oftest to konsonanter: hatt, samme, bakke, lette, penn. Vi får også vanligvis kort vokal selv om de to konsonantene ikke er like: bort, tent, fart, huske osv.

Eksempel: gul (lang -u)  -  gull (kort -u) tak (lang -a)   -  takk (kort -a) HOVEDREGEL: Vi skriver dobbeltkonsonant etter en vokallyd som er kort: f.eks. hoppe, legge, stall, hadde, komme, ikke .. Øvelse UNNTAK: Bokstaven -m blir ikke dobbel i slutten av ord. Norske ord kan aldri slutte på -mm: f.eks. kam, fem, hjem, fram, kom ... (men: hjemme, komme, framme ..) Bokstaven -v blir heller ikke fordoblet. Norske ord slutter aldri på -vv f.eks. støvel, høvel, hoven ...Noen vanlige småord skrives med enkel konsonant selv om de har kort vokal: f.eks. nok, men, for, skal, hos, vil, at, kan, han, hun, til, den, alt, min, din .. Øvelse Noen ord av utenlandsk opprinnelse har enkel konsonant selv om vokallyden er kort, f.eks. ord som begynner på in-, an-, at-, mis- insekt, interesse, anbefale, atlas, almanakk, misunne, misforstå ...  

Forenkling av dobbel konsonant

HOVEDREGEL: Den doble konsonanten blir forenklet - når vi bøyer verb og setter til -de, -te, -t f. eks.: bygge - bygde, skylle - skylte, begynne - begynte, spille - har spilt ... Øvelse - når vi bøyer adjektiv foran intetkjønnsord og setter til -t: f.eks.: en stygg - et stygt, en vill - et vilt, en frekk - et frekt Øvelse - når vi bøyer substantiv og setter til -ler  eller - rer i flertall: f. eks.: en sykkel - to sykler, en sommer - to somrer, et middel - to midler Øvelse - foran endinger som begynner på konsonant, som -ning, -sel, -ne, -sk f.eks.: redd - redsle, tett - tetne, grønn - grønske, bygg - bygning UNNTAK: Vi må beholde dobbeltkonsonanten hvis betydningen ellers blir uklar f.eks. fult/fullt, vist/visst, spist/spisst Ta en enkel test av kunnskapene dine her. Reglene og noen av øvelsene og eksemplene er hentet fra Bech, Heggem og Kverndokken: Kursboka 8-10.