Loading…

Norskbloggen archive

Hva står det?

Posted Tuesday, October 09, 2018 by Yngvil Vatn Guttu

Her kommer et utvalg av de mest vanlige uttrykkene med verbet "å stå" på norsk. Dette verbet kan brukes i utrolig mange uttrykk på norsk. Bare les videre så får du se ...

Unnskyld, kan du si meg veien til nærmeste matbutikk?

Posted Monday, January 15, 2018 by Pia Lorentzen Skjennum

Vi vet alle hvor vanskelig det er å snakke om ulike emner på et språk man ikke behersker hundre prosent. Så derfor skal jeg her prøve å hjelpe deg med vokabular slik at du kan bli den flinkeste på ...

Hvordan snakker jeg om ... NYHETER

Posted Tuesday, November 28, 2017 by Pia Lorentzen Skjennum

Vi vet alle hvor vanskelig det er å snakke om alt mulig på et språk man ikke behersker hundre prosent. Derfor vil vi i en miniserie hjelpe deg med litt vokabular slik at du kan bli den flinkeste på...

Grow your Norwegian vocabulary

Posted Tuesday, November 21, 2017 by Nancy Øvrehus

Når man skal lære seg et nytt språk, er den størst utfordringen for mange rett og slett ordforrådet. En person som har norsk som morsmål har rundt 20 000 ord hun bruker aktivt, og ordforrådet i vok...

One word, Different Meanings

Posted Tuesday, September 19, 2017 by Yngvil Vatn Guttu

Today we're going to talk about homonyms - words with identical spelling and pronunciation but with totally different meanings... If you're already well underway learning Norwegian and feel ready f...

The Search for the Shortest Norwegian Words

Posted Tuesday, September 12, 2017 by Yngvil Vatn Guttu

It’s been a big election night for the small parties, and in the language arena the small words in Norwegian also pack the punch. In this second article about Norwegian “micro words” we are taking ...

The Search for the Shortest Norwegian Words

Posted Monday, August 14, 2017 by Yngvil Vatn Guttu

It's not the size that counts...Small words pack the biggest punches in every language. If you are clear on the meaning of the short words in a sentence this will improve your comprehension - in a ...

19 lessons on Norwegian weather

Posted Tuesday, July 04, 2017 by Yngvil Vatn Guttu

Everyone talks about the weather! But how do you say “Nice day!” or “Ooh, it’s a little chilly today” in Norwegian? Read on and Tor will get you fixed up with some weather girl lingo…

Ut på tur aldri sur - Hiking in Norway

Posted Tuesday, May 30, 2017 by Yngvil Vatn Guttu

Do you like hiking? Or would you like to try it? Here are some things you should know before you set out. This article is in Norwegian.

En ulykkesfugl

Posted Tuesday, April 18, 2017 by Yngvil Vatn Guttu

Tor is in the hospital (sykehus) with a broken leg. He went skiing at Easter and had an accident. Tor is an "ulykkesfugl". This article is about the S’s and the E’s that you often find in the middl...

Hva er klokken?

Posted Tuesday, January 17, 2017 by Yngvil Vatn Guttu

Tor is very busy these days. Time is of the utmost importance. This article in “lettnorsk” (easy Norwegian) shows you how to ask and tell the time in perfect Norwegian. Saves you time and trouble!

Happy New Word!

Posted Tuesday, December 27, 2016 by Yngvil Vatn Guttu

The Norwegian Language Council - Språkrådet - has announced the 2016 Word of the Year. It’s a word that Erna Solberg used in her New Year Speech exactly 1 year ago…