Loading…

Norskbloggen archive

Setningsstruktur

Posted Sunday, January 01, 2017 by Pia Lorentzen Skjennum

More recipes for Norwegian sentences

Posted Tuesday, December 06, 2016 by Yngvil Vatn Guttu

Tor gives you more cooking tips for making Norwegian sentences. Review the basic ingredients, then make longer, more complex sentences.  

V2 - Verbet på annen plass i setningen

Posted Tuesday, November 22, 2016 by Golara Heydari

Her er den viktigste regelen for norskbrukere på alle nivåer. De som alltid følger denne regelen snakker best norsk!

Recipes for Norwegian Sentences

Posted Wednesday, August 10, 2016 by Yngvil Vatn Guttu

Already mastered the basics of sentence cooking? Norskbloggen will take you all the way to your first Michelin star!