Loading…

Norskbloggen archive

Gode vaner for deg som lærer norsk

Posted Tuesday, November 20, 2018 by Yngvil Vatn Guttu

Studerer du norsk? Er du voksen? Hvis svaret er ja, er gode vaner er veldig viktig! Norskbloggen ønsker at at du skal være en vellykket student. Du trenger et system for å huske alt du lærer. I de...

Kunsten å feile 

Posted Tuesday, February 27, 2018 by Nancy Øvrehus

Learn how to appreciate your mistakes as steps toward speaking and writing better Norwegian. Increase your motivation and learn faster - by knowing how to fail!

Slå opp i ordboken!

Posted Tuesday, January 30, 2018 by Yngvil Vatn Guttu

Hva gjør du når du leser en tekst og du finner et ord du ikke forstår? Eller helt vet hva betyr? Bruker du ordbok? Google? Ber du noen om hjelp? Norskbloggen viser deg noen av ordbøkene du kan finn...

Skriv bedre norsk

Posted Tuesday, November 14, 2017 by Nancy Øvrehus

Det er stor forskjell mellom å lære seg muntlig og skriftlig norsk, og dette krever ulike strategier. For mange er det å utvikle skriftspråket det aller vanskeligste. I denne delen av vår miniserie...

Bli en bedre lytter

Posted Tuesday, November 07, 2017 by Nancy Øvrehus

Å forstå muntlig norsk kan være en stor utfordring. Ikke bare snakker nordmenn med ulikt tempo og intonasjon, men det finnes også et utall av dialekter!! For mange er det også mange lyder og boksta...

Bli en bedre leser

Posted Monday, October 30, 2017 by Nancy Øvrehus

Enten man er glad i å lese eller ikke, så er det ingen tvil om at det å kunne lese norsk er hjelpsomt i hverdagen. Å lese er også en fin måte å lære mer om hvordan språket er bygget opp og til å ut...

How to learn a new skill quickly

Posted Sunday, December 14, 2014 by Odd Bjerga