Loading…

Norskbloggen archive

Bli kjent med Anette!

Posted Monday, February 11, 2019 by Yngvil Vatn Guttu

Lingu har mange dyktige medarbeidere. Hver måned får du bli bedre kjent med én av dem. Denne gangen skal vi hilse på Anette, ansvarlig for webinarene og norsklærer på nett.

He said - She said...

Posted Monday, March 12, 2018 by Nancy Øvrehus

Du trenger ofte å gjenfortelle det andre har fortalt deg. Dette kalles indirekte tale. Med dine egne ord gjengir du det noen andre sier, eller noe de har sagt. Indirekte tale høres kanskje ikke så...

Kunsten å feile 

Posted Tuesday, February 27, 2018 by Nancy Øvrehus

Learn how to appreciate your mistakes as steps toward speaking and writing better Norwegian. Increase your motivation and learn faster - by knowing how to fail!

Grow your Norwegian vocabulary

Posted Monday, November 20, 2017 by Nancy Øvrehus

Når man skal lære seg et nytt språk, er den størst utfordringen for mange rett og slett ordforrådet. En person som har norsk som morsmål har rundt 20 000 ord hun bruker aktivt, og ordforrådet i vok...

19 lessons on Norwegian weather

Posted Monday, July 03, 2017 by Yngvil Vatn Guttu

Everyone talks about the weather! But how do you say “Nice day!” or “Ooh, it’s a little chilly today” in Norwegian? Read on and Tor will get you fixed up with some weather girl lingo…

How to express your point of view in Norwegian

Posted Monday, June 12, 2017 by Yngvil Vatn Guttu

What do you THINK?” … “What are you THINKING?” Do you THINK you know the difference between these two sentences ? Read on to see if you were right!

How to get the attention of a Norwegian

Posted Wednesday, January 25, 2017 by Yngvil Vatn Guttu

So, you need to practice your Norwegian. Talking to a native speaker is recommended. But how do you actually START a conversation with a Norwegian specimen? Knowing how to strike up a conversation ...

How to say "Yes" in Norwegian

Posted Tuesday, December 13, 2016 by Yngvil Vatn Guttu

Did you know that when Tor takes a sharp intake of breath, he is not doing some strange kind of yoga exercise, he is simply agreeing with you! “H” in Norwegian means “Yes” ! Here we explore this ra...

Two common small talk topics

Posted Saturday, August 08, 2015 by Yngvil Vatn Guttu